Co pořádáme?

Jsme pořadatelem nebo spolupořadatelem osvětových akcí napříč obory, které mají za cíl osvětu veřejnosti v oblasti péče o životní prostředí okolo nás, jak v krajině, tak v sídlech.

Zelená stuha

Zelená stuha je jako ocenění udělena obcím, které jsou mimořádným příkladem v péči v oblasti životního prostředí, zeleně veřejných prostranství i tvorby a péče...

Entente Florale Europe

Ve volném překladu zní název této mezinárodní soutěže Evropská kvetoucí sídla a vyhlašuje ji organizace „Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage“ (AEFP),...

Mistrovství ČR ve stromolezení

Mistrovská utkání profesionálních stromolezců jsou pořádána po celém světě. Poskytují platformu a zázemí pro arboristy, kteří zde mají možnost předvést nejen nejnovější lezecké techniky, ale...