Zahrada Park Krajina: reCYKLACE 1/2024

Výňatek z editorialu:
„Dnes jsme poučeni, že se dělí recyklace na přímou (znovuvyužití věci bez další úpravy) a nepřímou (znovuzpracování materiálu z odpadu). Má…

3 cesty jak získat časopis

Časopis ZPK je součástí výhod všech kategorií členství v SZKT. Staňte se členem a časopis obdržíte automaticky.

Objednejte si časopis ZPK na celý kalendářní rok a obdržíte čtyři čísla za cenu 724,- Kč (včetně 12% DPH). Předplatné je možné zakoupit i v průběhu roku, již vydaná čísla vám odešleme obratem po úhradě.

Časopis lze zakoupit v knihkupectví Academia (Václavské náměstí, Praha) nebo si objednejte z naší nabídky.

Zahrada Park Krajina je odborný časopis zabývající se tématy krajinářské architektury, správy zeleně a péče o ni. Přináší informace o aktuálním dění v oboru i ohlédnutí do historie. Představuje inspirativní osobnosti, pozoruhodná díla a poutavé krajiny u nás i ze světa.

Redakční rada je složena z členů SZKT, vytváří obsah a garantuje kvalitu časopisu. Jmenována je ředitelem SZKT na dobu 3 let, ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Plzeňská 247/59, Praha 5 T: 257 323 953