24. Dny zahradní a krajinářské tvorby 2019

Budoucnost je dnes

Konference   27. 11. 2019 - 29. 11. 2019

Objednat 24. Dny zahradní a krajinářské tvorby 2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Krajinářská architektura, zahradní design, zahradnictví a arboristika, obory, které sdružuje SZKT se dnes musí přizpůsobovat novým trendům na poli klimatických, ekonomických a společenských změn. Ekonomické a klimatické faktory mají přímý dopad na způsoby navrhování, zakládání i péči o (nejenom) vegetační prvky. Měnící se společenské prostředí vyžaduje mezioborovou spolupráci, ale i nové formy myšlení a změnu tradičních postupů.

Letošní ročník se bude věnovat problematice udržitelnosti staveb krajinářské architektury (park, veřejné prostranství, ulice, hřbitov, zahrada, stromořadí…) v kontextu těchto změn a představí konkrétní projekty, realizace a příklady zejména z České republiky a vybraných evropských zemí.

Připravované bloky přednášek jsou péče a návrhy veřejných prostranství, krajina zítřka, nové formy spolupráce, komu patří budoucnost a inspirativní projekty a hračky ve městě i krajině.

Organizační informace

Místo konání: Městský kulturní dům Elektra, Masarykova 950, Luhačovice

Přihlášení: Vyplňte, prosím, on-line závaznou přihlášku. V případě, že to z jakéhokoliv důvodu není možné, obraťte se na nás (kontakty níže) a domluvíme se na přihlášení jiným způsobem např. klasickou poštou na adresu kanceláře nebo emailem.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Storno podmínky se řídí Obchodními podmínkami – zde.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

 

NABÍDKA PRO SPONZORY – ZDE

150 150 24. Dny zahradní a krajinářské tvorby 2019 2020-02-11

Objednat

Člen SZKT

2800 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

1400 Kč

Nečlen SZKT

3500 Kč

Nečlen SZKT - student

1750 Kč
Pro koho je akce určena
  • Projektanti a krajinářští architekti
  • Správci zeleně
  • Úředníci státní správy a samosprávy
  • Studenti
  • Majitelé a zaměstnanci zahradnických a arboristických firem
Místo konání

Městský kulturní dům Elektra