25. Dny zahradní a krajinářské tvorby „V přízemí“- 11/2022

Konference   23. 11. - 25. 11. 2022   Odborný garant programu: Ing. Jana Pyšková a přípravný tým

Objednat 25. Dny zahradní a krajinářské tvorby „V přízemí“- 11/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Letošní konference v Luhačovicích proběhne po dvouleté přestávce. Naše životy byly dramaticky ovlivněny epidemií. Když jsme se zjara těšili na normální jaro, zasáhla náš život válka, Rusko napadlo Ukrajinu. A tak jsme sice nešili roušky, ale i tak jsme pomáhali, jako to šlo. Ukrajinci kteří tvoří velkou část zahradnických týmů odjeli domů a místo rýčů vzali do rukou pušky. Válka s sebou přinesla i velké problémy s energetikou, plynem, raketově vyletěly ceny PHM. 

Do toho přišly v červnu bouřky s rekordním množstvím srážek, v červenci pak zničil 750 ha národního parku České Švýcarsko lesní požár, který u nás neměl obdoby. Listopadové teploty jsou leckde nejvyšší od počátku měření vůbec. Z ničivého tornáda v roce 2021 se ještě kus naší země sbírá. Planeta nám připomněla, že ji politika a ekonomika nezajímá a klimatická krize nečeká. Stejně tak se nezastavila ztráta biodiverzity, která sice není tak patrná, ale ohrožuje nás stejně jako klimatická krize. Výše zmíněná politická a ekonomická krize sebou nese velké riziko: dopady klimatické změny i ztráta biodiverzity jsou mnohými politiky bagatelizovány a tvrdí, že „na to teď není prostor“. Jak hloupé a krátkozraké!  

Po pesimistickém úvodu trocha optimismu: Naše profese hrají ve zmírňování obou jevů důležitou roli a zároveň se nám mohou nabízet ekonomické příležitosti. Přirozeně reagujeme na podmínky místa, musíme umět předvídat. Disponujeme znalostmi a schopnostmi, snažíme se využívat přírodě blízká, často levnější řešeni. Umíme nahlížet na problémy komplexně. Učíme se propojovat ohleduplnost, ekonomiku a krásu.

Letošní téma je „PŘÍZEMÍ“ krajiny v urbanizované i volné krajině. Travnaté porosty, záhony, mokřady, podrosty v lesích i v zemědělské krajině nebo nivách řek jsou důležitou součástí práce nás všech. I PŘÍZEMÍ se týká klimatická změna a ztráta biodiverzity a principy udržitelnosti. Program konference se dělí do čtyř bloků: Úvodní přinese širší náhled do problematiky. Druhý propojí udržitelnost a ekonomiku, třetí je environmentální, čtvrtý se věnuje lidem a krajině. Uslyšíte odborníky z řady oborů včetně humanitních. Nebudou chybět ukázky povedených projektů a uslyšíte i o jejich bolestech. Připomeneme si, jak důležitý je kvalitní veřejný prostor a krajina pro člověka, i když po lockdownu to snad vědí všichni. Je i v našich rukou, jak bude vypadat a odolávat negativním aspektům současného světa.

Jana Pyšková, garantka

Foto – autor: Marie Moravcová

Akce se koná pod záštitou:

Ministerstva životního prostředí, České komory architektů a Ministerstva pro místní rozvoj

Partneři akce

Hlavní partner konference
Speciální partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner odborného programu

Program

 • 9:30

  „Tady pramení architektura“ (pouze pro prvních 30 zájemců)

  Komentovaná prohlídka městem (60 minut) – organizováno městem Luhačovice (partner konference) - přihlášení - viz. níže org. informace

 • 10:30

  Registrace účastníků

 • 12:00

  Úvodní slovo

  Ondřej Feit | ředitel SZKT, z.s.

 • 12:08

  Zdravice

  Marian Ležák | starosta Luhačovic

 • 12.15

  Představení konference

  Jana Pyšková│odborný garant programu

 • 12:20

  Blok I. – obecný úvod do problematiky

  moderuje Eliška Pomyjová

 • 12:20

  Dobrá zpráva o krajině (Z hodnocení Zelené stuhy celostátní soutěže Vesnice roku 2022)

  Radmila Fingerová│vyučující na FA ČVUT, obor krajinářská architektura

 • 12:40

  High diversity plantings

  Peter Korn│vyučující na Univerzitě v Alnarpu, Švédsko, přednáška v AJ s překladem Jany Pyškové do ČJ

 • 13:35

  Změna klimatu – hrozba určitě (!), ale i výzva (?)

  Zdeněk Žalud│profesor MENDELU Brno, vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) AV ČR

 • 13:55

  Ano, můžem: sílící role krajinářské architektury

  Eva Jeníková│autorizovaná krajinářská architektka a vyučující na FA ČVUT Ústavu krajinářské architektury a Jana Pyšková│autorizovaná krajinářská architektka

 • 14:10

  Přírodě blízký přístup ve veřejné i soukromé krajině aneb „Dešťový záhon do každé obce a do každé zahrádky“

  Martina Petrová | předsedkyně a projektová a finanční manažerka spolku Přírodní zahrada, z.s.

 • 14:30

  přestávka na kávu a malé občerstvení

 • 15:05

  Domácí druhy rostlin pro rozpálená města - divoké trvalky místních suchých stanovišť ve štěrkových záhonech

  Stefan Schmidt│krajinářský architekt ve vlastním ateliéru | přednáška v NJ s překladem Jitky Trevisan do ČJ

 • 15:55

  Přírodě blízká péče nejen o travní ekosystémy – využití koní v městském prostředí

  Tomáš Trnka│správce stromořadí a parku Špilberk ve Veřejné zeleni města Brna, p. o.

 • 16:15

  Udržitelnost a vědecký výzkum ve školkách Lorberg

  Stefan Lorberg | majitel školek Lorberg - generální partner

 • 16:45

  Trendy v soutěžích zahradní a krajinářské architektury v Čechách

  Jana Šimečková│ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, z.s.

 • 17:05

  BERA, jak chráníme vodu pro příští generace

  Rob J. Addink | founder and CEO of BERA Group of Companies

 • 17:25

  Park roku - vítěz ceny veřejnosti - Oslavany

  Jitka Vágnerová│autorizovaná krajinářská architektka

 • 17:45

  Využití robotických sekaček ve veřejné zeleni

  Patrik Truhlář│produktový poradce Husqvarna a Jiří Hlaváček│produktový specialista Husqvarna - komerční vstup

 • 17:55

  Shrnutí dne

  Ondřej Feit│SZKT, z.s.

 • 19:00

  Společenský večer s rautem v hlavním sále

 • 20:30

  Vzpomínkový večer na čestné členy SZKT a další osobnosti, které nás v nedávné době opustily

 • Změna programu vyhrazena

 • 8:30

  „Tady pramení architektura“ (pouze pro prvních 30 zájemců)

  Komentovaná prohlídka městem (60 minut) – organizováno městem Luhačovice (partner konference) - přihlášení - viz. níže org. informace

 • 9:30

  Blok II. – environmentální pilíř udržitelnosti

  moderuje Eliška Pomyjová

 • 9:30

  Mulčování trvalkových záhonů - benefity a úskalí

  Adam Baroš | výzkumný pracovník VÚKOZ v.v.i.

 • 9:55

  Listožrouti

  Jan Nussbauer | zahradník, zakladatel trvalkového zahradnictví Herba Grata

 • 10:20

  Nedoceněné domácí druhy rostlin

  Martina Kotlandová | spoluzakladatelkou trvalkové školky TRSEM

 • 10:45

  Pěstuj bezpečně - rizika invazních druhů

  Kateřina Berchová │FŽP ČZU

 • 11:10

  Krafferova zahrada - jak zachraňovat památku zahradního umění a přitom se uživit

  Michaela Zudová | autorizovaná krajinářská architektka a Jan Makovička | zakladatel krajinářského atelieru Za Mák│spolek Krafferova zahrada z.s.

 • 11:35

  Biodiverzita v zemědělské krajině Lednicko-valtického areálu

  Petra Malá (r. Kunovská) | absolventka Mendelovy univerzity v Brně, ZF v Lednici

 • 11:50

  přestávka na individuální oběd

 • 13:35

  Blok III. – ekonomický pilíř

  moderuje Stanislav Flek

 • 13:35

  Je odrůda "osud zahrady"? (Hodnocení trvalek jako podklad pro trvale udržitelné použití rostlin)

  Cornelia Pacalaj│Výzkumná inženýrka pro zahradnictví a krajinotvorbu TLLLR / LVG Erfurt a Jan Nussbauer

 • 14:30

  Ekonomické důsledky nesprávné péče o krajinu

  Petr Havel | šéfredaktor portálu Naše voda

 • 14:55

  Druhová pestrost stávajících a nově zakládaných porostů, jako předpoklad stability biotopů.

  Marie Straková│spoluzakladatelka firmy Agrostis Trávníky, s.r.o.

 • 15:20

  Recykluj a ušetři – chovejme se ekologicky i ekonomicky

  Veronika Slavíková│krajinářská architektka a Václav Kraut│obchodní ředitel │Gabriel s.r.o.

 • 15:45

  Diskuze, otázky

 • 16:10

  přestávka na kávu a malé občerstvení

 • 16:40

  Najít půdu pod nohama (Evropská krajina na cestě k udržitelnosti)

  Ladislav Miko| vyučující na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě v Antverpách v Belgii, ekologii, environmentální vědy a ekologii obnovy

 • 17:00

  Využití mokřadů v městském prostředí pro adaptaci na změnu klimatu; Recyklace odpadní vody s využitím kořenových čistíren, mokřadních střech, fasád a záhonů

  Michal Šperling | stavitel kořenových čistíren, zahradních jezírek, přírodních koupališť, tůní a mokřadních střech a záhonů, vizionář a inovátor

 • 17:20

  Opatření MZI v krajině z různých pohledů

  Jan Macháč│pedagog a vědecký pracovník Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku UJEP

 • 17:40

  Řešení založená na přírodě jako spojení ekologie a ekonomiky

  Jana Mudrová│projektantka a spoluzakladatelka Atelier A57

 • 18:00

  Do parku - portál krajinářské architektury pro sdílení dobrých příkladů a zkušeností

  Lucie Vogelová│krajinářská architektka a Lada Veselá│krajinářská architektka

 • 18:15

  Shrnutí dne

  Ondřej Feit

 • 20:30

  Společenský večer s živou hudbou

 • Změna programu vyhrazena

 • 9:00

  Blok IV. – lidé a rostliny

  moderuje Ondřej Fous

 • 9:00

  Riegrovy sady - revitalizace parku s novými pokryvnými podrosty

  Matouš Jebavý | vyučující ČZU v Praze, katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ

 • 9:20

  Cibuloviny pro přírodě blízká řešení

  Miek Stap│MIek Stap, Miek Stap & Partner at InfoFlowersPlants VOF, Amsterdam

 • 10:00

  Tout est connecté - Zahrada sdíleného vědomí - studenti krajinářské architektury na festivalu zahrad Chaumont 2021

  Háta Enochová, Petr Stojaník, Marek Kratochvíl, Jan Trpkoš│studenti krajinářské architektury na ČVUT Praha

 • 10:15

  Akrobat, ideální zahrada - studenti krajinářské architektury na festivalu zahrad Chaumont 2022

  Václav Suchan, Berenika Pilařová, David Šmíd│studenti krajinářské architektury na ČVUT Praha

 • 10:30

  Řečkovický park vrácený lidem

  Lýdia Šušlíková | autorizovaná krajinářská architektka v Atelieru Zdenka Sendlera

 • 10:50

  přestávka na kávu a malé občerstvení

 • 11:20

  Možnosti řešení vegetace veřejných prostranství

  Martina Imramovská│autorizovaná krajinářská architektka v atelieru Krajinářská architektura M²

 • 11:40

  Kruhové objezdy - specifické místo pro biodiverzitu a prezentaci sídel

  Jaroslav Brůžek│vedoucím Odboru životního prostředí Města Strakonice a Jan Jedlička│praktikující zahradník

 • 12:00

  Zelené tramvajové tratě s vegetačním povrchem pro řízenou retencí srážkové vody

  Jan Eisenreich│statutární ředitel BRENS EUROPE, a.s., Plzeň

 • 12:20

  Revitalizace ovcí, krávou, bagrem, motorkou i tankem

  Ondřej Sedláček | vyučující a vědecký pracovník na Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 • 12:40

  Revitalizace rašelinišť - obnova vodního režimu, vegetace a ekosystému

  Vladimír Zýval | projektant revitalizací vodního režimu krajiny | Geo Vision spol. s r. o.

 • 13:00

  Otevřeli si park, ale chodili jim tam lidi...

  Ondřej Fous | zahradník, perenář, pedagog a publicista

 • 13:25

  ukončení konference

  Ondřej Feit│SZKT, z.s.

 • Změna programu vyhrazena

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 10.11.2022. Přihlaste se výše v části „Objednat“.

Komentovaná prohlídka „Tady pramení architektura“ – pouze pro prvních 30, kteří se na prohlídku přihlásí přes email kancelar@szkt.cz. Do emailu uveďte zda máte zájem o středu nebo čtvrtek. Prohlídka je zdarma.

Změna programu vyhrazena.

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH, v ceně je zahrnuto: lektorné, pronájem, technické zabezpečení, coffebreaky, 2 společenské večery (raut a živá hudba), organizační a režijní náklady.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění objednávky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Organizační informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

V případě omezení pořádání konference prezenční formou, jsme připraveni konferenci vysílat on-line. V tom případě vás budeme informovat o konkrétní formě a samozřejmostí bude snížení ceny.

150 150 25. Dny zahradní a krajinářské tvorby „V přízemí“- 11/2022 2023-11-10
Pro koho je akce určena
 • Krajinářské architekty a projektanty
 • Odborné pracovníky státní správy
 • Majitele a zaměstnance zahradnických firem
 • Odborné pedagogy, studenty...
Místo konání

MDK Elektra, Luhačovice