26. Dny zahradní a krajinářské tvorby – 11/2023

Kam kráčíš, veřejný prostore?

Konference   29. 11. - 1. 12. 2023   Odborný garant programu: Ing. et Bc. Radek Prokeš, Ph.D.

Objednat 26. Dny zahradní a krajinářské tvorby – 11/2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Každá konference hledá své nosné téma. Také my se můžeme zaměřit na oblasti, které jsou často a nahlas diskutovány nejen odbornou veřejností. Prodiskutovat, jaký vliv bude mít tání permafrostu na globální klima. Zaměřit se na geopolitické konflikty v kontextu naší odbornosti. Naopak, péče o naše nejbližší okolí je považována za problematiku okrajovou. A nutno podotknout, že určitě ne právem.

Pro nás, kteří pracujeme s živým materiálem a s dlouhodobým výhledem jeho stavu, je potřeba na smysluplnost péče o veřejný prostor myslet již od začátku procesu jeho plánování. Do realizací ve veřejném prostoru jsou v poslední době investovány stále větší objemy finančních prostředků. Je však také dostatečně pamatováno i na financování následné péče?

Jsme svědky častého skloňování pojmů, jakými jsou např. ekosystémové služby, nakládání s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura. Vnímají ale všichni aktéři potřebu diskuse nad následnou péčí od návrhu projektu až po jeho realizaci? Bohužel, bez řádné péče nepřinesou tyto prvky kýžený efekt a zbude po nich pouze nenaplněný potenciál.

Tématem letošního, již 26. ročníku konference v Luhačovicích je proto následná péče. Zaměříme se na ni nejen z pohledu města, ale také v bližším detailu.

První blok nabídne úvod do celé problematiky a zamyšlení „Kam kráčíš, veřejný prostore?“.  Ve druhém bloku se zaměříme na otázky spojené se zdroji vody a efektivitou závlah. Třetí blok nás zavede mezi ukázkové projekty a dobré příklady z praxe. Závěrečný čtvrtý blok věnujeme péči v detailu.

Přihlásit se můžete kliknutím na odkaz níže („PŘIHLÁŠKA“):

PŘIHLÁŠKA

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka

Akci byla udělena záštita České komory architektů

Akci udělilo záštitu Sdružení místních samospráv ČR

Partneři akce

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Program

 • 10:30 - 12:00

  Registrace účastníků

 • 12:00 - 12:10

  Úvodní slovo a přivítání účastníků

  Ing. Ondřej Feit | ředitel SZKT, z.s., Ing. Marian Ležák, starosta města Luhačovice a Mgr. Oldřich Vávra, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR

 • 12:10 - 12:20

  Představení konference

  Ing. Radek Prokeš, Ph.D.│odborný garant programu

 • 12:20 - 14:25

  Blok I. – Cesta veřejného prostoru

  moderuje Roman Haken

 • Je dnes funkcionalismus v krajinářské tvorbě ještě uměním?

  Ing. Zdeněk Novák │generální ředitel Národního zemědělského muzea

 • Vágní terén a místa mezi místy jako výzva veřejné zeleni.

  Mgr. et Mgr. Radan Haluzík, Ph.D. | Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky

 • Zapřaženi změnou

  Ing. Ondřej Fous | zahradník, perenář, pedagog a publicista

 • Seznámení s připravovanou metodikou – Travní a travinobylinné porosty v celopražsky významných parcích v Praze

  Ing. Alice Dědečková, Ing. Marie Straková, Ph.D., Ing. Marek Hamata | Oddělení péče o zeleň, Magistrát HMP│spoluzakladatelka firmy Agrostis Trávníky, s.r.o

 • 180 let od založení okrasné školky Lorberg a Jilmy ze skupiny „Resista“ – 21 dobrých důvodů pro výsadbu

  Stefan Lorberg | majitel školek Lorberg

 • 14:25 -14:55

  Přestávka na kávu a občerstvení

 • Studie systému sídelní zeleně – Metodický rámec zpracování

  Ing. Eva Voženílková a prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. | Ministerstvo životního prostředí - vrchní ministerský rada │ profesor působící na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

 • Systémová péče o sídelní zeleň a její náklady

  doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. a prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. | Ústav biotechniky zeleně, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

 • Veřejné zakázky z pohledu zadavatele: Radosti a strasti výběrových řízení

  Ing. Lucie Davídková | vedoucí Úseku městské zeleně města Plzeň

 • Zlín: Péče o zeleň formou vlastní samosprávy aneb zlínský model funguje již 30 let

  Ing. Zuzana Hegmonová a Ing. Stanislav Pospíšilík | Odbor městské zeleně města Zlín

 • Zkušenosti z Litomyšle z pohledu následné péče

  Barbora Rezková, DiS. | Správa zeleně města Litomyšl

 • 17:00 - 17:30

  Moderovaná diskuse

  moderuje Roman Haken

 • 19:30 - 23:00

  Společenský večer s rautem

 • Změna programu vyhrazena

 • 9:30 - 11:10

  Blok II. – Umíme zalévat?

  moderuje Roman Haken

 • Optimalizace závlahové dávky v průběhu sezóny

  Ing. František Kolářský | závlahář a majitel ve firmě Kolářský závlahové systémy

 • Zkušenosti z terénu: závlahové vaky a lamely

  Ing. Ondřej Kofroň | koordinátor městské zeleně města Písku, člen redakční rady časopisu ZPK a místopředseda rady sekce Správa zeleně SZKT

 • Hospodaření s dešťovými vodami v oblasti Borského parku - Plzeň

  Ing. Radovan Haloun, CSc. | obchodní ředitel, divize Praha, AQUA PROCON s.r.o

 • Budoucnost v péči o travnaté plochy s Husqvarnou

  Patrik Truhlář (Projektový manažer) a Jiří Hlaváček (Produktový specialista) | Husqvarna

 • 11:10 - 11:40

  Přestávka na kávu a občerstvení

 • Modrozelený park

  Ing. Radek Pavlačka | autorizovaný krajinářský architekt, Zahrada Olomouc

 • Management vodního režimu v prokořenitelném prostoru stromů

  David Hora, DiS. | arborista, Treewalker s.r.o.

 • 12:30 - 13:00

  Moderovaná diskuze na konci bloku / prostor pro dotazy.

  moderuje Roman Haken

 • 13:00 - 14:30

  Přestávka na oběd

 • 14:30 - 16:50

  Blok III. – Od plánu k realitě

  moderuje Roman Haken

 • Zelená stuha – Vesnice roku 2023

  Ing. Eva Voženílková a Ing. Jaroslav Brzák

 • Zelená stuha ČR 2023 – představení vítězné obce Chorušice | Spolupráce s krajinářskými architekty má smysl

  Martin Bauer, starosta a Ing. Martina Havlová, Ph.D.

 • Park roku - představení soutěže

  Ing. Jana Šimečková | ředitelka SZUZ

 • Landscape placemaking pro veřejný prostor s prvky modrozelené infrastruktury a ostře sledovaný Park na Moravském náměstí v Brně

  Ing. arch. MArch. Janica Šipulová | CONSEQUENCE FORMA architects

 • Návrat květinového detailu, od studie po údržbu

  Ing. Jan Makovička a Ing Michaela Zudová | Atelier Za mák

 • Propojení architektury a krajiny – návrh firemního prostoru v Polabí

  Ing. et. Ing. ach. Jakub Med, Ing. Johana Šimčíková | MED ARKITEKT

 • Posílení legislativní ochrany stromů

  Mgr. Martin Ander, Ph.D. | MŽP

 • 16:50 - 17:30

  Moderovaná diskuze na konci dne

  moderuje Roman Haken

 • 20:00 - 23:00

  Společenský večer s živou hudbou – Jambox | www.jambox.cz

 • Změna programu vyhrazena

 • 9:30 - 11:35

  Blok IV. – Pečujeme

  moderuje Roman Haken

 • Realita práce s plánem péče

  Bc. Hana Pollertová | Zahrady Hana

 • Arborista a architekt – dva pohledy na péči

  Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. | Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

 • Péče o trvalky – vývoj trvalkových záhonů v čase

  Ing. Adam Baroš | Výzkumný pracovník VÚKOZ

 • Péče o cibuloviny v trávnících a vhodný sortiment

  Ing. Jaroslav Brůžek | vedoucí Odboru životního prostředí Města Strakonice

 • Diskuze

 • 11:15 - 11:45

  Přestávka na kávu a občerstvení

 • Okrasné keře ve veřejném prostoru

  Ing. Martin Vlasák, Ph.D. | Jena, okrasné školky

 • Kácení dřevin v kolizi s výstavbou: lze najít rovnováhu mezi rozvojem měst a ochranou přírody?

  Ing. Gabriela Stögerová | NPU

 • Metody regulace pajasanu žláznatého a dalších invazních dřevin

  Ing. Robert Stejskal Ph.D. | Správa NP Podyjí

 • Diskuze

 • 13:20

  Závěrečné slovo, ukončení konference

 • Změna programu vyhrazena

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 19.11.2023, vyplněním přihlášky zde: PŘIHLÁŠKA.

Volitelný oběd a večeře ve čtvrtek budou zajištěny přímo v restauraci Elektra (nový nájemce). Zvolíte si v přihlášce.

Ceník vložného (viz. přihláška výše)
Člen SZKT – platí i pro členy slovenské SZKT / 4 500,- Kč
Člen SZKT mimořádný a student / 2 250,- Kč
Nečlen / 5 690,- Kč
Nečlen – student / 2 845,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. V ceně je zahrnuto: lektorné, pronájem, technické zabezpečení, coffebreaky, 2 společenské večery (raut a živá hudba), videosborník, organizační a režijní náklady.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
 • hotově na místě (na místě vystavíme pokladní doklad)

Organizační informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 26. Dny zahradní a krajinářské tvorby – 11/2023 2024-04-18
Pro koho je akce určena
 • Krajinářské architekty a projektanty
 • Odborné pracovníky státní správy
 • Majitele a zaměstnance zahradnických firem
 • Odborné pedagogy, studenty...
Místo konání

MDK Elektra, Luhačovice