Aktuální problematika právních vztahů k dřevinám. Přijaté a navrhované legislativní změny – 5/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA!

Seminář   27. 5. 2020; 9:00 - 15:30   JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Objednat Aktuální problematika právních vztahů k dřevinám. Přijaté a navrhované legislativní změny – 5/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017), změny § 8 spojené s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018), další navrhované změny (např. v rámci invazní novely ZOPK)
Dosavadní zkušenosti se závaznými stanovisky ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. – aktuální novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka, ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny

Ochrana dřevin před poškozováním a ničením

Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin

Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny

Výjimky z povolovacího principu – jiné režimy kácení

Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les a nejčastější chyby aplikační praxe

Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les

Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 11.5.2020. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou objednávku. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné objednávky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Aktuální problematika právních vztahů k dřevinám. Přijaté a navrhované legislativní změny – 5/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA! 2020-05-28

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Místo konání

Místnost v budově sídla SZKT