Biologická hodnota dřevin

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   Ing, Petr Martinek Ph.D.

Objednat Biologická hodnota dřevin

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Korektnost biologického hodnocení dřevin, potažmo lokality, na které se dřeviny vyskytují, je jedním ze zásadních požadavků správného rozhodovacího procesu v problematice managementu péče o dřeviny rostoucí mimo les. Legislativa ochrany přírody na různých úrovních jasně definuje nutnost a také nenahraditelnost dřevin, jako biotopů (stanovišť) saproxylobiontních organismů. Prezentovaný kurz bude zaměřen na rozvinutí schopnosti absolventa zhodnotit korektnosti prováděných biologických hodnocení stromu/lokality. Dále bude účastník  semináře schopen z dostupné dokumentace odhadnout, zda provedené hodnocení a jeho závěry vyhovují všem náležitostem a zpracované výstupy odpovídají skutečnosti, resp. zda zpracovatel biologického posouzení zahrnul do zpracování všechna kritéria a aspekty hodnocení. Se zvláštním zřetelem budou probírány v dnešní době nejčastější formy biologického hodnocení dřevin ve vztahu k bezobratlé živočišné složce a v nich přítomné nejdůležitější části šetření. Bude probírána především otázka, jestli závěry odpovídají požadavkům ochrany přírody, ochrany zdraví a majetku atp. jak v obecné novině, tak na úrovni jednotek hodnocení. Na konkrétních případových studiích budou prezentovány výhody a nevýhody jednotlivých druhů hodnocení, se kterými se správce zeleně může ve své praxi běžně setkat a zda na základě hodnocení navrhovaná managementová opatření odpovídají podmínkám lokality, či samotné hodnocené dřevině a organismu vyskytujícím se na ni. Absolvent kurzu by měl nabyté znalosti společně se svými zkušenostmi velmi snadno implementovat do vlastní praxe.  

150 150 Biologická hodnota dřevin 2019-12-06
Pro koho je akce určena
  • arboristy
  • osoby vykonávající technické dozory a zaměstnance realizačních firem
  • úředníky státní správy a samosprávy
  • krajináře
  • studenty
  • zájemce o danou problematiku