Brněnské historické parky a zahrady – 10/2020 – ZRUŠENO; nový termín bude vypsán v roce 2021

Kapacita je omezena na 15 účastníků!

Exkurze   15. 10. 2020   Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Objednat Brněnské historické parky a zahrady – 10/2020 – ZRUŠENO; nový termín bude vypsán v roce 2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Zahradní a krajinářský architekt, památkář, vědeckovýzkumný pracovník a vysokoškolský učitel.

Součástí brněnského historického centra je systém městských parků různé typologie a doby vzniku, který tvoří plnohodnotnou součást interiéru města a podílí se na jeho kulturně-historických hodnotách. Denisovy sady, park Koliště, park na Špilberku a park Lužánky tvoří jeho základní kostru. Na ni navazují historické zahrady a parkově upravená náměstí. Prostředí kulturních památek dále vhodně doplňují parkově upravené plochy, stromořadí a aleje.

Exkurzí budou přiblíženy základní faktické informace o jejich vzniku, vývoji a kulturně-historických hodnotách. Většina ze zmiňovaných parků byla v nedávné historii rehabilitována, pozornost bude proto věnována také památkovým metodám, jež byly uplatněny.

Organizační informace

Přihlaste se nejlépe do 10.10.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, nebo oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. V TOMTO PŘÍPADĚ NELZE PLATIT NA MÍSTĚ!

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Brněnské historické parky a zahrady – 10/2020 – ZRUŠENO; nový termín bude vypsán v roce 2021 2021-03-14

Objednat

Člen SZKT

1080 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

540 Kč

Nečlen SZKT

1630 Kč

Nečlen SZKT - student

820 Kč
Pro koho je akce určena
  • Zahradní a krajinářské architekty
  • Správce zeleně
  • Zaměstnance odborných firem ...
Místo konání

Brno, Špilberk