Brněnské historické parky a zahrady – 6/2021

Kapacita je omezena na 20 účastníků!

Exkurze   8. 6. 2021   Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Objednat Brněnské historické parky a zahrady – 6/2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Zahradní a krajinářský architekt, památkář, vědeckovýzkumný pracovník a vysokoškolský učitel.

Součástí brněnského historického centra je systém městských parků různé typologie a doby vzniku, který tvoří plnohodnotnou součást interiéru města a podílí se na jeho kulturně-historických hodnotách. Denisovy sady, park Koliště, park na Špilberku a park Lužánky tvoří jeho základní kostru. Na ni navazují historické zahrady a parkově upravená náměstí. Prostředí kulturních památek dále vhodně doplňují parkově upravené plochy, stromořadí a aleje.

Exkurzí budou přiblíženy základní faktické informace o jejich vzniku, vývoji a kulturně-historických hodnotách. Většina ze zmiňovaných parků byla v nedávné historii rehabilitována, pozornost bude proto věnována také památkovým metodám, jež byly uplatněny.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 4. 6. 2021.

!POZOR! Podmínkou účasti na akci je zaslání potvrzení nebo čestného prohlášení o negativním antigenním nebo PCR testu, do 7 .6. 2021, 10:00 hodin na email: kancelar@szkt.cz. V opačném případě oslovíme náhradníky. Akceptujeme i potvrzení o prodělaném onemocnění Covid (ne starší 3 měsíce) nebo očkování.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě faktury, až po zaslání potvrzení nebo čestného prohlášení o negativním testu.

Organizační informace obdržíte asi 3 dny před akcí. Vzhledem k postupnému uvolňování epidemiologických opatření, vám v těchto informacích zašleme konečné potvrzení o konání akce. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na: kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

V TOMTO PŘÍPADĚ NELZE PLATIT NA MÍSTĚ!

150 150 Brněnské historické parky a zahrady – 6/2021 2021-06-08

Objednat

Člen SZKT

1250 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

650 Kč

Nečlen SZKT

1800 Kč

Nečlen SZKT - student

850 Kč
Pro koho je akce určena
  • Zahradní a krajinářské architekty
  • Správce zeleně
  • Zaměstnance odborných firem ...
Místo konání

Brno, Špilberk