Certifikace ETW 2021

Certifikace   5.10.2021; 8:00 - 16:00

Objednat Certifikace ETW 2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Certifikace European Tree Worker pro stromolezce.

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci!

Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník, má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává. To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Z praktických i teoretických dovedností Vás vyzkouší zkušení komisaři.

Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují.

PŘIHLÁŠENÍ: zde

Přihlášení nejlépe do 20. srpna 2021! Pro pozdější přihlášení možné pouze do 5. 9. 2021 nás kontaktujte na tel. 724 900 597 nebo 257 323 953.

Partneři akce

Program

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují.

Jednotlivé části certifikační zkoušky:

 1. Písemná zkouška – test
 2. Písemná zkouška – determinace dřevin
 3. Ústní zkouška
 4. Praktická zkouška – stromolezecká zkouška
 5. Simulace 1 (výběr jedné varianty z témat: řez stromů, vazby, hodnocení stromů, výsadba)
 6. Simulace 2 (výběr jedné varianty z témat: řez stromů, vazby, hodnocení stromů, výsadba)
 7. Simulace 3 – záchrana zraněného – Držitelé platných certifikátů SKT A nebo ABA A1 nebo absolventi kurzu stromolezecké praktické záchrany, zakončený zkouškou (SZKT, z. s. nebo Worksafety) nemusí skládat část zkoušky Záchrana zraněného. Pokud chcete tuto možnost využít, je nutné zaslat kopii certifikátu nebo potvrzení do kanceláře spolu s vyplněnou přihláškou!

Pozorně si přečtěte „Pravidla certifikační zkoušky“, kde je obsažena většina informací o průběhu zkoušky a další dokumenty níže. V případě, že byste zde odpovědi na své otázky nenalezli, neváhejte se na nás obrátit osobně (viz. kontakty níže).

Informace ke stažení:

Pro přihlášené na certifikaci nabízíme možnost odsouhlasení výstupového setu! Zájemci zašlou svůj výstupový set ke schválení nafocený na adresu kanceláře SZKT kancelar@szkt.cz. Na fotografii v dostatečném rozlišení musí být set zavěšen na laně a musí být doplněn slovním popisem (názvy výrobků – typové označení od výrobce).  Fotografie budou předány bezpečnostnímu technikovi certifikace ke kontrole a schválení. V případě nejasností, nebo když váš set bude nevyhovující, budete kontaktováni v dostatečném předstihu bezpečnostním technikem. V opačném případě je váš set v pořádku.

(Pozor, nejedná se o výukový kurz, ale reálné přezkoušení Vašich dovedností a znalostí zkušenými komisaři. V případě, že si potřebujete doplnit vědomosti v některé oblasti můžete třeba využít některý z našich jednodenních kurzů zaměřený na Vámi vybrané jednotlivé téma. Sledujte kalendář akcí SZKT, který je v průběhu roku aktualizován.)

Cena za celou zkoušku – člen: 12.600,- Kč

Cena za zkoušku – bez záchrany zraněného – člen: 10.600,- Kč

Cena za celou zkoušku – nečlen: 13.000,- Kč

Cena za zkoušku – bez záchrany zraněného – nečlen: 11.000,- Kč

Cena za jednu část zkoušky: 5.100,- Kč (každá další část 2.300,- Kč)

 

Přihlášení je možné pouze do 20. srpna 2021! 

Kontaktní adresy:

 • pro zaslání přihlášky, nutných dokumentů a vystavení faktury:
  SZKT, z. s., Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: +420 257 323 953, e-mail: kancelar@szkt.cz nebo cernovska@szkt.cz
 • pro dotazy k certifikaci ETW:
  Ing. Ivo Peřina, Tel.: +420 604 802 953, e-mail: Ivo.Perina@seznam.cz

Organizační informace

Storno podmínky:

 1. Bezplatné storno přihlášky je možné provést nejpozději do 20. srpna 2021. Účastnický poplatek je na vyžádání vrácen.
 2. V případě provedení storna přihlášky v termínu od 21. srpna 2021 činí storno poplatek částku 3 300 Kč.
 3. V případě neúčasti ze zdravotních důvodů je účtován pouze základní storno poplatek 3 300 Kč. V tom případě je však třeba zaslat potvrzení této skutečnosti od lékaře.
 4. V případě, že bude zkouška zrušena z důvodu vládních omezení – Covid 19, bude vráceno celý účastnický poplatek.
 5. V případě nedokončení zkoušky nebo neúčasti na všech jejích částech je účastník povinen uhradit celý účastnický poplatek a má právo na materiály.
 6. Účastník za sebe může vyslat náhradníka. Změna účastníka je až do 20.8.2021 bezplatná. V případě oznámení nového jména uchazeče po tomto termínu, účastník uhradí 3 300 Kč navíc za zapsání dalšího člověka na seznam uchazečů u EAC.
150 150 Certifikace ETW 2021 2021-10-06
Pro koho je akce určena
 • Praktikující stromolezci s praxí
Místo konání

Školní statek České zahradnické akademie, Dobrovského 177, Mělník