Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez – 5/3/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA!

Seminář   5. 3. 2020; 9:00 - 15:30   Ing. Marek Žďárský

Objednat Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez – 5/3/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Zahradní inženýr, znalec v oboru Ochrana přírody (specializace: hodnocení vitality a statiky stromů vč. diagnostiky koruny stromolezeckou technikou, technologie ošetření a nápravných opatření na dřevinách rostoucích mimo les a Zemědělství (specializace: dendrologie, péče o dřeviny a jejich poškozování lidskou činností), Český certifikovaný arborista - Konzultant.

Seminář s ukázkami dřevin a techniky řezů vybraných mladých stromů v terénu (řezy dřevin budou probíhat školitelem ze země pouze pomocí ruční pilky a dvousečných nůžek u jím vybraných jedinců). Seminář bude probíhat převážně venku pouze s krátkým teoretickým úvodem v učebně.

Lektor se v terénu zaměří na tyto taxony:Acer campestre, Acer negundo, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinumAesculus hippocastanum, Aesculus x carneaAilanthus altissimaAlnus glutinosaBetula papyrifera, Betula pendulaCarpinus betulusCatalpaCeltis occidentalisCorylus colurnaCrataegusFagus sylvaticaFraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Fraxinus pennsylvanicaJuglans regiaMalus sp. okrasné odrůdyPlatanus x hispanicaPopulus alba, Populus tremola, Populus nigra, Populus x canadensis, Populus simoniiPrunus – třešně, višně, střemchy, slivoně, mahalebkaPyrus – hrušně okrasnéQuercus cerris, petraea, Quercus robur, Quercus rubraRobinia pseudoacaciaSalix alba, Salix x sepulcralisSophora japonicaSorbusTilia cordata, Tilia x euchlora, Tilia platyphyllos, Tilia tomentosaUlmus

Organizační informace

Počet účastníků je omezen na max. 20 lidí. Hlaste se, prosím, včas.

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 26.2.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez – 5/3/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA! 2020-03-06

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Seminář je určen: arboristům, stromolezcům
  • odborným pracovníkům státní správy a samosprávy
  • správcům zeleně
  • majitelům a vedoucím zaměstnancům odborných zahradnických firem
  • technickým dozorům investora
  • učitelům odborného školství, studentům odborných škol a nadšencům
Místo konání

Dendrologická zahrada v Průhonicích, Za dálnicí 146, Průhonice