Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez – 17/3/2020 – ZRUŠENO!

Seminář   17. 3. 2020; 9:00 - 15:30   Ing. Marek Žďárský

Objednat Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez – 17/3/2020 – ZRUŠENO!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Zahradní inženýr, znalec v oboru Ochrana přírody (specializace: hodnocení vitality a statiky stromů vč. diagnostiky koruny stromolezeckou technikou, technologie ošetření a nápravných opatření na dřevinách rostoucích mimo les a Zemědělství (specializace: dendrologie, péče o dřeviny a jejich poškozování lidskou činností), Český certifikovaný arborista - Konzultant.

Seminář s ukázkami dřevin a techniky řezů vybraných mladých stromů v terénu (řezy dřevin budou probíhat školitelem ze země pouze pomocí ruční pilky a dvousečných nůžek u jím vybraných jedinců). Seminář bude probíhat převážně venku pouze s krátkým teoretickým úvodem v učebně.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 9.3.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez – 17/3/2020 – ZRUŠENO! 2020-03-23

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Arboristé, stromolezci
  • odborní pracovníci státní správy a samosprávy
  • správci zeleně
  • majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem
  • technický dozor investora, učitelé odborného školství, studenti odborných škol
  • nadšenci
Místo konání

Dendrologická zahrada, Za dálnicí 146, Průhonice