Duby Evropy a Malé Asie – 12/2022

Seminář   1. 12. 2022   Ing. Josef Souček

Objednat Duby Evropy a Malé Asie – 12/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

OSVČ v oboru zahradní a krajinářská tvorba, poradce, konzultant, absolvent oboru Zahradní a krajinářská architektura na ZF MENDELU, vyučující na vysoké škole, lektor odborných přednášek a seminářů.

Z více než pětiset druhů dubů, které jsou rozšířeny po celé severní polokouli je v Evropě domácích jen asi 35 druhů. Přesto však tyto druhy poskytují významný průřez celým rodem Quercus.

Široká škála variability sahá od keřů dorůstajících jen desítky centimetrů nebo jednotky metrů, přes stálezelené stromy nebo keře středomořské, až po mohutné druhy opadavé rostoucí od nížin jižního Španělska po pobřeží Kaspického moře v Íránu. Od mohutných tisíciletých dubů jižní Anglie až po křivolaké osečkované duby marockých nebo syrských hor. Přednáška seznamuje výhradně s přírodními lokacemi všech druhů evropských dubů. Všechny fotografie a pozorování byly pořízeny v rámci botanických expedic na různých přírodních stanovištích jednotlivých druhů. Zabývá se morfologií, růstem a případným použitím jednotlivých druhů a ve stejné míře i krajinou a celkovým popisem lokací jednotlivých druhů. Stručně rekapituluje srovnávací introdukci těchto druhů na našem území. 

Lektor se již přes 20 let v praktické rovině věnuje determinaci a introdukci dubů. Přednáška je prvním zkušebním projektem z cyklu Duby světa.

Program

 • 9:00

  Prezence

 • 9:30 - 12:30

  Přednáška - 1. část (s krátkou přestávkou s občerstvením)

  Ing. Josef Souček

 • 12:30 - 13:30

  Individuální oběd

 • 13:30 - 16:00

  Přednáška - 2. část

  Ing. Josef Souček

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 18. 11. 2022. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Budeme se řídit platnými protiepidemickými pravidly…

150 150 Duby Evropy a Malé Asie – 12/2022 2022-12-01

Objednat

Člen SZKT

1350 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

700 Kč

Nečlen SZKT

2150 Kč

Nečlen SZKT - student

1075 Kč
Pro koho je akce určena
 • Zahradní a krajinářské architekty
 • Arboristy, správce zeleně
 • Všechny zájemce z řad odborné veřejnosti...
Místo konání

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, ABF, Václavské náměstí, Praha 1