Exkurze Modrozelená proměna Vídně 6/2022

„Vídeň je městem s nejvyšší kvalitou života a životní spokojeností na světě.“

13. 6. 2022 - 16. 6. 2022   Odborná garantka: Jana Pyšková, Odborný překlad: Jitka Trevisan

Objednat Exkurze Modrozelená proměna Vídně 6/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

KAPACITA NAPLNĚNA!

Cílem odborné exkurze jsou příklady velmi inspirativní dynamické proměny města Vídně. Projekty, které navštívíme, jsou skvělými příklady implementace principů modrozelené infrastruktury v urbánním prostředí. Půjde o proměny veřejného prostoru od ulic a vnitrobloků přes parky a náměstí, univerzitní kampusy až po celou novou jezerní čtvrť „budoucnosti“ Aspern. Přírodě blízká řešení, multidisciplinární přístup, nové technologie včetně principu „sponge city“ jsou uplatňovány, aniž by tvůrci rezignovali na krásu a pohodlí míst. Je zřejmá snaha o naplňování tří pilířů udržitelnosti – ekonomický, ekologický a sociální.   

Můžete se těšit například na:

Seestadt Aspern – jezerní čtvrť, největší městský projekt v celé Evropě, kromě vody, zeleně a moderní architektury uvidíte třeba i nejvyšší dřevěnou budovu na světě (84 m).

Mariahilferstrasse, Zollergasse – nebudeme nakupovat, ale prohlédneme si adaptační opatření na změnu klimatu v samotném historickém centru

Univerzita WU Wien – navštívíme moderní univerzitní kampus, označovaný jako udržitelný a první klimaticky neutrální univerzitní kampus v Rakousku, jehož budovy navrhovali mezinárodně uznávaní architekti (např. Zaha Hadid a další)  

…. a na mnoho dalšího

Uvidíme, jak spolupracují město, developeři, urbanisté, krajinářští i stavební architekti, jak vnímají klimatickou změnu a ztrátu biodiverzit a reagují na ně: Zadržováním dešťové vody nejrůznějšími způsoby, promyšleným uspořádáním prostoru nad zemí i pod zemí, snižováním tepelných ostrovů zlepšováním podmínek pro růst stromů. Různorodé projekty jsou příkladem vysoké profesionality, ale i spolupráce specialistů z různých oborů, v níž je zapojena veřejnost a politici. Jako při minulých exkurzích do zahraničí připravuje program sekce ČAKA s kanceláří SZKT ve spolupráci s partnerskou asociací OGLA (Österreichische Gesellschaft für Landschaftsarchitektur) např. Stefan Schmidt, Karl Grimm (znáte z naší konference Urbanscapes 2019) a dalšími místními odborníky. Můžete se proto těšit na výklad autorů a profesionálů z jiných oborů, plánovačů a správců veřejného prostoru.

Exkurze proběhne přesně rok po podepsání smlouvy mezi Prahou a Vídní o spolupráci, která má pomoci oběma městům čelit výzvám 21. století, jakými jsou udržitelnost, klimatická změna a digitalizace. Exkurze je proto vhodná nejen pro odborníky z různých profesí, ale i pro starosty a radní českých měst, kteří jsou u strategického plánování a rozhodování, mají své vize a exkurze by jim mohla být dobrou inspirací.

Pořadatel: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – Sekce Česká asociace krajinářské architektury (národní organizace IFLA EU) ve spolupráci s rakouskou asociací ÖGLA

Úvodní foto: Vienna Solutions

PŘIHLÁŠENÍ ZDE: https://forms.gle/NDyg3qF7aWkEVAha9

Partneři akce

Organizační informace

V ceně zájezdu je zahrnuto: odborní průvodci, překladatelé, ubytování ve 2 lůžkových pokojích na 3 noci se snídaní (B&B Hotel Wien-Hbf), jízdenky MHD ve Vídni, zapůjčení průvodcovských sluchátek. 

Doprava: Podporujeme udržitelnost – cestu do Vídně jsme zvolili vlakem a pro přesuny ve Vídni rychlejší městskou dopravu.

Volitelné: zpáteční jízdenka vlakem z Prahy nebo Brna do Vídně (svůj zájem uvedete v přihlášce).

Kapacita zájezdu je omezena na 30 míst!

Přihlášení: Přihlaste se co nejdříve – počet míst je omezen! Uzávěrka přihlášek je 11. května 2022. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. (Do poznámky uveďte, pokud chcete být ubytováni s konkrétní osobou.)

Storno podmínky: Bezplatné storno přihlášky je možné nejpozději 11. 5. 2022 (včetně). Při pozdějším stornu přihlášky bude fakturován storno poplatek výši 60% ceny (výjimkou mohou být zdravotní důvody potvrzené lékařem). Storno vyplývá z podmínek storna hotelového ubytování.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme po uzávěrce přihlášek. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Přihlášení účastníci obdrží bližší organizační informace asi 10 dní před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Exkurze Modrozelená proměna Vídně 6/2022 2022-06-16
Pro koho je akce určena
  • Krajinářské architekty a architekti
  • Urbanisty
  • Dopravní a stavební inženýry
  • Vodohospodáře
  • Pracovníky státní správy a samosprávy
  • Akademiky
  • Zahradníky
  • Studenty
  • Pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti...
Místo konání

Vídeň