Exkurze do Obříství, aneb než se vypěstuje strom – druhý termín- 6/2021

Kapacita je omezena na 30 účastníků!

Exkurze   29. 6. 2021   Ing. Stanislav Flek a Ing. Zdeněk Málek

Objednat Exkurze do Obříství, aneb než se vypěstuje strom – druhý termín- 6/2021

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Ing. Zdeněk Málek - technolog pěstování alejových stromů v Arboeku, absolvent ČZU v Praze; hlavní autor knihy Stromy pro sídla a Krajinu. Ing. Stanislav Flek - šéf marketingu a společník ve společnosti Arboeko; absolvent Zahradnické fakulty MZLU. Věnuje se kvalitě školkařského materiálu a oborovému marketingu.

Poodhalíme vám tajemství, co vše je potřeba udělat, než se strom dostane na své definitivní stanoviště.

Exkurze do školek firmy Arboeko volně navazuje na provedený praktický experiment SZKT v Dendrologické zahradě a s ním spojené, často diskutované téma povýsadbových řezů. Každý zahradník by měl při výsadbě stromu stavět  na svých zkušenostech a vzdělání. Znát by měl ale i práci školkaře, na jehož činnost povýsadbovým a výchovným řezem stromu navazuje.

Exkurze bude rozdělena na dvě části. V první absolvují účastníci klasickou a velmi oblíbenou prohlídku sortimentů školky. Seznámeni budou zejména s novými rozpěstovanými  kultivary, kterými školkaři reagují na měnící se klima a trendy.  Přímo v terénu u konkrétních stromů si pak ukážeme zásadní kriteria určující kvalitu alejového stromu.

V druhé části exkurze se účastníci seznámí s celým procesem školkařské produkce, od zaškolkování mladého materiálu až po finální produkt alejového stromu. Hlavním účelem této části je seznámit odbornou veřejnost s technologickými postupy řezu při zakládání koruny alejového stromu. Jak se koruna tvaruje, jak se pracuje s terminálem, jak je třeba reagovat řezem na dynamiku růstu stromu i požadovaný pěstební cíl.

Pro zájemce pak bude možné prohlédnout si Centrum kontejnerovaných rostlin – produkční středisko s vyspělou technologií a roční produkcí kolem milionu kontejnerovaných rostlin.

Přihlásit se můžete zde: https://forms.gle/K9oyxiQhPXHsVWDs6

Partneři akce

Arboeko s.r.o.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 25. 6. 2021. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku na odkazu výše.

!POZOR! Podmínkou účasti na akci je zaslání potvrzení nebo čestného prohlášení o negativním antigenním nebo PCR testu, do 28 .6. 2021, 8:00 hodin na email: kancelar@szkt.cz. V opačném případě oslovíme náhradníky. Akceptujeme i potvrzení o prodělaném onemocnění Covid od praktického lékaře (ne starší 3 měsíce).

Organizační informace obdržíte asi 3 pracovní dny před akcí. Vzhledem k postupnému uvolňování epidemiologických opatření, vám v těchto informacích zašleme konečné potvrzení o konání akce.

Úhrada: Poplatek uhradíte na základě faktury, kterou Vám vystavíme až po zaslání potvrzení nebo čestného prohlášení o negativním testu.

Organizační informace obdržíte asi 3 dny před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na: kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Exkurze do Obříství, aneb než se vypěstuje strom – druhý termín- 6/2021 2021-06-30
Pro koho je akce určena
  • Zahradní a krajinářské architekty, arboristy
  • Správce zeleně, zaměstnance odborných firem
  • Široké odborné veřejnosti...
Místo konání

Arboeko, Obříství