Jižní Čechy – inspirace přírodou 8/2021 – právě probíhá :-)

Exkurze   25. - 27. 8. 2021   Odborný garant programu: Ing. Ondřej Feit

Objednat Jižní Čechy – inspirace přírodou 8/2021 – právě probíhá :-)

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Ředitel SZKT

Představíme vám krajinu Jižních Čech v místech, která nás inspirují k citlivému přístupu při tvorbě či obnově krajiny. Vynecháme obvykle navštěvované lokality regionu a zamíříme do těch odlehlejších. Účastníci exkurze budou mít exkluzivní příležitost navštívit s odborným průvodcem nejstarší přírodní rezervaci na evropském kontinentu NPR Žofínský prales. Navštívíme také národní přírodní rezervaci Žofinka – rašeliniště s původními porosty borovice blatky, kde probíhá v rámci řízené péče další obnova. Na Novohradsku nemůžeme dále minout romantický krajinářský park Terčino údolí, barokní kostel na Dobré vodě, revitalizaci řeky Stropnice či procházku po krajině s osvíceným místním hospodářem.

Navštívíme ale i města a krajinářská díla, kterými příroda do měst vstupuje – revitalizaci ornitologické lahůdky Vrbenské rybníky v Českých Budějovicích a na ni volně navazující park 4 Dvory s managementem řízené sukcese, revitalizaci nábřeží v Plané nad Lužnicí či lázeňský park v Třeboni, s trvalkovými záhony z workshopu SZKT. V místě noclehu se pokocháme pohledem na jeden z největších dřínů v ČR a možná dojde i na jedno zahradnické překvapení. Exkurzi zakončíme návštěvou přírodní zahrady Radonice a trvalkové školky Herba Grata. Na všech navštívených lokalitách vás budou provázet autoři projektů, správci daného území či zástupci investora a zhotovitele.

POZOR: Program exkurze je fyzicky poměrně náročný.  Návštěva Žofínského pralesa a NPR Žofinka může být pro méně zdatné jedince či pro starší osoby zejména v teplém počasí až vyčerpávající! Neschůdný a podmáčený terén, překračování vodních stok a padlých stromů, nezbytnou výbavou jsou alespoň nízké holínky.

Booklet s podrobným programem.

Organizační informace

V ceně zájezdu je zahrnuto: náklady na autobusovou dopravu, odborní průvodci, ubytování ve 2 lůžkových pokojích (Hotel Alf, Borovany) na 2 noci s plnou penzí – vyjma oběda první den, zapůjčení průvodcovských sluchátek. Jako dárek, obdrží účastníci odbornou publikaci Zahrady a parky Jižních Čech (M. Ehrlich, M. Pavlátová).

Kapacita zájezdu je omezena na 35 míst!

Přihlášení: Přihlaste se co nejdříve – počet míst je omezen! Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Uzávěrka přihlášek je 11. srpna 2021.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě faktury, kterou Vám vystaví systém na základě závazné přihlášky. Platbu můžete provézt i po datu splatnosti  faktury, nejdříve cca 3 týdny před datem konání. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Dodatek ke stornopodmínkám: Pokud nebude možné exkurzi uskutečnit z důvodu vládních nařízení, budeme vracet plnou cenu.

Epidemiologická opatření se budou řídit aktuálním stavem a k tomu vydanými nařízeními.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Jižní Čechy – inspirace přírodou 8/2021 – právě probíhá :-) 2021-08-27

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Zahradní a krajinářské architekty, projektanty
  • Správce zeleně
  • Arboristy
  • Zaměstnance odborných firem
  • Širokou odbornou veřejnost ...
Místo konání

Hotel Alf, Borovany (ubytování)