Hodnocení stromů pro pokročilé (biologická hodnota dřevin)

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   Ing. Petr Martinek Ph.D.

Objednat Hodnocení stromů pro pokročilé (biologická hodnota dřevin)

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Tento kurz je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením dřevin ve městech. U zájemců o absolvování tohoto kurzu je předpokládána základní znalost problematiky hodnocení dřevin, která bude v rámci tohoto kurzu rozvinuta v oblasti speciálních hodnocení dřevin se zaměřením na jejich biologickou hodnoty. Biologická hodnota dřevin, tedy schopnost dřevin poskytovat biotopy (stanoviště) pro organismy, které se v jiných biotopech nemohou vyskytovat, je z hlediska ochrany přírody, péče o nelesní dřevinnou vegetaci a další souvislost jedna z klíčových souvislostí významu stromů v krajině. Kurz nabídne podrobné vysvětlení a ukázky postupů, které poskytnou absolventovi přehled o konkrétních metodách hodnocení aktuálního i budoucího potenciálu stromů hostit specifickou faunu s vazbou na dřeviny. Dále bude posluchač kurzu seznámen s možnostmi přímé i nepřímé determinace přítomnosti jednotlivých živočichů na hodnocené dřevině. Se zvláštním zřetelem bude nahlíženo na konkrétní případy výskytu saproxylických organismů ze skupiny  bezobratlých tak, aby absolvent kurzu mohl nabyté znalosti lehce aplikovat do vlastní praxe hodnotitele. Dalším zásadním předmětem kurzu bude způsob a varianty výstupů biologického hodnocení, které vzejde ze zpracovaného terénního šetření. Řešeny budou konkrétní případy s různou mírou podrobnosti hodnocení, ve kterých byly zohledněny  všechny aspekty dané lokality, projektu i dřeviny.

150 150 Hodnocení stromů pro pokročilé (biologická hodnota dřevin) 2020-01-22
Pro koho je akce určena
  • arboristy
  • úředníky státní správy a samosprávy
  • osoby vykonávající technické dozory a zaměstnance realizačních firem
  • krajináře a projektanty
  • studenty
  • zájemce o danou problematiku