Instalace pevných vazeb

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   Ing. Petr Růžička

Objednat Instalace pevných vazeb

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Cílem je obeznámit účastníky se správným způsobem instalace vrtaných a podkladnicových vazeb. Zaměříme se na identifikaci defektů, které vyžadují zajištění pevnou vazbou včetně rozhodování pro konkrétní typ pevné vazby. V rámci workshopu proběhne praktická ukázka instalace jednotlivých tipů pevných vazeb.  Dále probereme dimenzování a umístění pevných vazeb na konkrétních stromech přímo v terénu.

150 150 Instalace pevných vazeb 2020-01-22
Pro koho je akce určena
  • praktikující arboristy
  • zaměstnance zahradnických a arboristických firem se zájmem o tuto problematiku
  • studenty