Jarní floristický kurz v Průhonicích – 4/2019

Workshop   15.-16.4.2019   Ing. Klára Franc Vavříková

Objednat Jarní floristický kurz v Průhonicích – 4/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Pro středoškolské studium si vybrala obor zahradní architektury na Střední zahradnické škole Mělník. K rozvoji v oblasti floristiky jí bezpochyby pomáhá i její vysokoškolské vzděláni v kreativním oboru Zahradní a krajinářské architektury, které získala na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

V rámci dvoudenního kurzu se účastník naučí vyhledávat a odborně sklidit rostlinný materiál z venkovních zdrojů (zahrada, krajina). Naučí se  nakládat se svými zdroji tak, aby byly obnovitelné a jeho řez vedle ziskového byl i výchovný.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 4.4.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Jarní floristický kurz v Průhonicích – 4/2019 2020-01-19

Objednat

Člen SZKT

3060 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

1530 Kč

Nečlen SZKT

4000 Kč

Nečlen SZKT - student

2000 Kč
Místo konání

Dendrologická zahrada Průhonice, Za dálnicí 146, Průhonice