Jarní arboristická škola 2021 – s ohledem na pandemii konaná v létě :-)

Workshop   30. 7. - 1. 8. 2021   Odborný garant programu: Ing. Jiří Rozsypálek

Objednat Jarní arboristická škola 2021 – s ohledem na pandemii konaná v létě :-)

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Akademický pracovník - asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF MENDELU Brno

Třídenní praktický workshop konaný v nádherných prostorách arboreta Křtiny. Akce je určena pro začínající i praktikující arboristy, správce zeleně, stromolezce i studenty. Nabídneme účastníkům možnost si pod vedením zkušených lektorů prakticky vyzkoušet arboristické dovednosti v deseti základních oblastech (viz. program níže). Workshop volně navazuje na některé z našich teoretických on-line webinářů.

Účastníci budou rozděleni do skupin dle svých dosavadních zkušeností (základní znalosti / pokročilé znalosti), aby jim byl nabídnut odpovídající stupeň proškolení k jejich teoretickým znalostem. Jednotlivé skupiny se budou postupně střídat na všech stanovištích. Budou tvořeny maximálně pěti účastníky, aby byl dostatek prostoru pro praktické ukázky (možnost vyzkoušet si sám pod vedením zkušeného lektora) a zodpovězení případných dotazů. Ve večerním programu bude kromě zábavy k dispozici také odborná přednáška, či ukázka půdní injektáže.

Zaměření jednotlivých stanovišť:

Plánování výsadeb projektová činnost v arboristice, oceňování dřevin | Josef Souček | Jak vybrat správný druh či kultivar dřeviny dle podmínek prostředí, v němž chcete dřevinu vysadit, tak aby co nejlépe prosperovala.

Výsadba dřevin | Petr Neumann | Na tomto stanovišti si vyzkoušíte prakticky provést výsadbu alejového stromu a provedení komparativního řezu s odborným výkladem.

Technika a technologie řezu se zaměřením na výchovný řez | Jan Motl | Seznámíte se se základy techniky a technologie řezu dřevin. Prakticky si zde vyzkoušíte provádění řezů. Zaměření bude především na výchovný řez.

Stromolezení | Tomáš Šarapatka a Jiří Voda | Stanoviště zaměřené na stromolezení Vám poskytne maximum možných informací, které jste o této oblasti arboristiky chtěli vědět. Pro zájemce bude připravena také možnost výstupu do koruny a práce v koruně pod vedením zkušených lektorů.

Vazby | Marek Žďárský | Budete seznámeni s jednou z nejčastěji používaných konzervačních metod – s vazbami. Účastníkům budou vysvětleny možnosti a limity konzervace dřevin pomocí instalace vazeb. V praxi budete seznámeni s několika druhů vazeb a budete mít možnost se naučit vázat dynamické vazby.

Vizuální hodnocení dřevin a návrh technologie ošetření | Pavel Wágner | Problematika hodnocení stavu stromů. Každý bude mít možnost vyzkoušet si zhodnocení hned několik komplikovaných stromů a následně své hodnocení prodiskutovat se zkušeným garantem stanoviště.

Přístrojové metody využívané v rámci hodnocení stability dřevin | Marek Šíma | Na tomto stanovišti proběhne demonstrace nejvíce využívaných přístrojových metod v arboristice. Budete mít možnost přímo se zúčastnit měření pod vedením zkušeného lektora.

Dendrologie pro arboristiku | Luboš Úradníček a Soňa Tichá | Pochůzka arboretem s dendrologem, který představí desítky dřevin, vysvětlí hlavní poznávací znaky a poskytne další informace o dřevinách, které Vás budou zajímat.

Biodiverzita hmyzu a biologická hodnota dřevin | Petr Martinek | Formou pochůzky po arboretu budete seznámeni s hmyzími škůdci poškozujícími zeleň i s druhy hmyzu, který se snažíme chránit.

Management senescentních dřevin | Petr Růžička | Stanoviště zaměřené na péči o senescentní stromy. Formou praktických ukázek zajímavých stromů v arboretu s odborným komentářem zaměřeným na péči o tyto stromy.

Organizační informace

Důležité upozornění: Přespat bude možné přímo v Arboretu (pod vlastním stanem/pod širákem). Další možnosti ubytování v okolí: www.skalnimlyn.cz; www.jedovnice.com; https://penzionolmeca.estranky.cz/; http://ufaustu.cz/

Přímo na místě není možné zakoupit potraviny – je nutné mít vše sebou nebo si obstarat v nejbližším obchodu nebo restauraci v obci Jedovnice nebo Křtinách (2-3 km).

Protiepidemická opatření se budou řídit aktuálními nařízeními (testování, roušky, apod.).

Cena je konečná, včetně 21% DPH. Cena nezahrnuje ubytování ani stravu.

150 150 Jarní arboristická škola 2021 – s ohledem na pandemii konaná v létě :-) 2021-08-02

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Arboristy, stromolezce
  • Správce zeleně
  • Pedagogy a studenty odborných škol
Místo konání

Arboretum Křtiny