Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů – 10/2021 -ZRUŠENO

Seminář   7. 10. 2021   Ing. Marek Hamata

Objednat Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů – 10/2021 -ZRUŠENO

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem.

Důraz bude kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru, na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru, včetně přednášky o založení květnaté louky. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí semináře je i exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách…

Na tento seminář je zažádáno o akreditaci.

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 1. 10. 2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky:

Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada:

Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou,
  • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů – 10/2021 -ZRUŠENO 2021-10-07

Objednat

Člen SZKT

1250 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

650 Kč

Nečlen SZKT

1900 Kč

Nečlen SZKT - student

980 Kč
Pro koho je akce určena
  • Úředníci územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících (úředníci městského úřadu, magistrátu statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy) a podílející se na výkonu správních činností na úseku správy městské zeleně. Podle vnitřního organizačního uspořádání se jedná o pracovníky různých odborů, nejčastěji odborů životního prostředí, stavebních odborů a odborů správy majetku. Cílová skupina zahrnuje i vedoucí zaměstnance těchto odborů a jejich příslušných oddělení.
Místo konání

Václavské náměstí 833, Praha 1