Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů – 3/2022

Seminář je akreditován pod číslem: AK/PV-831/2021

Akreditovaný seminář   17. 3. 2022   Ing. Marek Hamata

Objednat Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů – 3/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem.

Důraz bude kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru, na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí semináře je i exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách…

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 12. 3 .2022. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky cca měsíc před datem konání. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Budeme se řídit platnými protiepidemickými pravidly…

150 150 Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů – 3/2022 2022-03-18

Objednat

Člen SZKT

1600 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

800 Kč

Nečlen SZKT

2600 Kč

Nečlen SZKT - student

1300 Kč
Pro koho je akce určena
  • Úředníci územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících (úředníci městského úřadu, magistrátu statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy) a podílející se na výkonu správních činností na úseku správy městské zeleně. Podle vnitřního organizačního uspořádání se jedná o pracovníky různých odborů, nejčastěji odborů životního prostředí, stavebních odborů a odborů správy majetku. Cílová skupina zahrnuje i vedoucí zaměstnance těchto odborů a jejich příslušných oddělení.
Číslo akreditace:

AK/PV-831/2021

Místo konání

Václavské náměstí 833, Praha 1