Konference ke Dni krajiny 2023

Konference   20. 10. 2023

Objednat Konference ke Dni krajiny 2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Krajina čelí mnoha problémům a výzvám. Řada z nich má přímou spojitost se sílící klimatickou změnou a s naléhavou potřebou na ni co nejúčinněji reagovat. Část problémů je způsobena rostoucími nároky na využití krajiny a nekoncepčním přístupem při jejich naplňování. Týká se to rozvoje zastavěného území, technické i dopravní infrastruktury, zemědělství, hospodaření s vodou i rekreačních a pobytových funkcí krajiny.

Přestože krajina představuje složitý, provázaný systém, jsou zásahy do ní často řešeny nekoncepčně, bez souvislostí a vazeb. Významným posun pro (nejen) českou krajinu představuje evropský Zákon o obnově přírody, který byl schválen v nedávné době Evropským parlamentem a přináší velké šance pro pozitivní změny.

Cílem konference je nastínit problematiku krajiny – jež zahrnuje spojité zastavěné i nezastavěné území, sídla i volnou krajinu – jako ucelené téma. Ukážeme možnosti řešení problémů i rozvoje potenciálů v rámci komplexního, mezioborového přístupu, který nabízí krajinářská architektura. Tento přístup ke krajině výrazně podpoří právě uplatnění Zákona o obnově přírody, jehož budoucí konotace pro Českou republiku budou velice důležité. Příklady dobré praxe efektivně představí možná řešení pro zlepšení prostředí a zároveň podporují myšlenku, že téma krajiny je pro život v obcích tématem zásadního významu.

Akce se koná pod záštitou:
Konference se koná pod záštitou místopředsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pana Tomáše Dubského.
Jana Krutáková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Česká komora architektů


Magistrát hlavního města Prahy

Účast na konferenci je zdarma, ale přihláška je závazná!

PŘIHLÁŠKA

Program

 • 8:30 - 9:30

  Prezence účastníků

 • 9:30 - 11:30

  Blok I. – Krajina jako komplexní téma

 • Úvodní slovo

  Jana Krutáková (předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP), Tomáš Dubský (místopředseda Zemědělského výboru PSP), Jana Pyšková (předsedkyně České asociace pro krajinářskou architekturu ČAKA), Katerina Gkoltsiou (President IFLA EU – nahrávka)

 • Krajina: sociokulturní, environmentální, ekonomické přesahy a souvislosti

  Eva Němcová (Ústav krajinářské architektury FA ČVUT)

 • Současný přístup k ochraně krajiny na evropské úrovni: Nature Restoration Law, konotace pro ČR

  Luděk Niedermayer (poslanec Evropského parlamentu, TOP 09)

 • Krajina velkého měřítka: principy zelené infrastruktury jako základní krajinné infrastruktury

  Eva Jeníková (ČAKA, atelier IN-SITE)

 • Krajina v sídlech: problematika a specifika řešení sídelní krajiny, využití principů modrozelené infrastruktury

  Zuzana Štemberová (ČAKA, Terra Florida)

 • Diskuse

 • 11:30 - 12:00

  Přestávka na kávu a občerstvení

 • Projekce výstava IFLA EU Exhibition “Reconsidering Nature” 2022

 • 12:00 - 13:45

  Blok II. – Příklady dobré praxe spolupráce obce s krajinářským architektem

 • Litomyšl – Park Zdeňka Kopala: Příklad spolupráce města s krajinářským architektem vedoucí k na míru šitému originálnímu řešení

  Lukáš Řádek ( jednatel společnosti ENVICONS s.r.o.) + Daniel Brýdl (starosta)

 • Brno: Koncepční přístup ke krajině v rámci městského plánování

  Ondřej Nečaský (krajinářský architekt, KAM Brno)

 • Kostelní Lhota: Koncepční rozvoj krajiny sídelní i volné v katastru obce

  Tomáš Drobný (starosta)

 • Liberec: Kroky ke koncepčnímu rozvoji krajiny města

  Zuzana Koňasová (vedoucí odboru KAM)

 • Zlín: Soutěže a realizace v městské krajině

  Zuzana Hegmonová (Odbor městské zeleně, Zlín)

 • Chorušice: Spolupráce s krajinářskými architekty má smysl

  Martin Bauer (starosta)

 • Diplomová práce na téma Koncepce možností revitalizace horního povodí Lužické Nisy

  Ruby Pavoučková (studentka Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT)

 • 13:45 - 14:15

  Závěr a diskuse

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15. 10. 2023 pod odkazem PŘIHLÁŠKA.

Obchodní podmínky:

 • Seminář je zdarma, ale beru na vědomí, že kapacita sálu je velmi omezena a v případě, že se nakonec nebudu moci zúčastnit, omluvím se nejpozději 3 dny před konání akce a uvolním tak místo kolegům, na které se původně nedostalo!

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Konference ke Dni krajiny 2023 2024-04-18
Pro koho je akce určena
 • pro politiky a úředníky státní správy a místních samospráv
Místo konání

Poslanecká sněmovna – Státní akta, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1