Konference Strom pro život – život pro strom 2022

"Myšlenky současnosti, stíny budoucnosti"

Konference   8. 9. - 9. 9. 2022   Odborný garant programu: Odbor ŽP Magistrátu města Jihlava a Ing. Pavel Wágner

Objednat Konference Strom pro život – život pro strom 2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Co když ale opravdu nebude? A nedělejte, prosím, že nevíte, o čem je řeč. Zamysleli jste se někdy nad tím, jaký dopad by to mělo na náš obor, který je na vodě přímo bytostně závislý? Při hledání odpovědi jistě namítnete, že se to přece netýká jen nás, že nedostatek vody by negativně ovlivnil všechny oblasti lidské činnosti. Máte pravdu. To je jasné. Stejně tak je ale jasné, že v okamžiku, kdy se octneme na suchu, bude ve společnosti zahradnictví a krajinářství mezi prvními označeno za činnost zbytnou. Nebude jiné volby než prvotně zajistit potřeby lidí a zvířat a jediné rostliny se závlahou budou ty hospodářské. V našich přehřátých městech nebudeme mít čím zalévat nové výsadby a o vzrostlé stromy také brzy přijdeme.

Neměli bychom ve světle (či temnotě, jak chcete) těchto úvah být my těmi prvními, kdo začne bít na poplach, protože i v tomto případě platí lepší pozdě, nežli později? Při sestavování programu letošní konference jsme mysleli především na ty, kteří si na předchozí otázku odpověděli kladně. Hlavní blok prezentací nenapoví, co s tím dělat nebo jakou cestou následně jít, pouze na základě „tvrdých“ dat popíše, v jaké situaci se my lidé nacházíme. Bude to zjištění neveselé, avšak nutné. Některé příklady, jak o stromech uvažovat v komplexním, celostním pohledu, však uvidíte také. V přednáškách, ale i v terénu – na nově realizované výsadbě na jihlavském náměstí. Letošní konference bude jiná než ty předchozí. Její autoři se rozhodli vyzkoušet nový formát inspirovaný úspěšnou německou konferencí Die Deutschen Baumpflegetage v Augsburgu. Souběžně s programem v hlavním přednáškovém sálu poběží po celé dva dny prezentace určené především stromolezcům a arboristům (v programu níže lze rozklikávat všechny položky). Čtvrteční odpoledne navíc otevře i třetí místnost, protože nelze efektivně spravovat veřejnou zeleň bez GIS. Kde se teď GIS nacházejí a jaké možnosti nám při tom mohou nabídnout, zkusí zájemcům objasnit zástupci předních firem v oboru.

Pokud jste ještě nezažili babí léto na Vysočině, s přihláškou neváhejte. Počítejte však s tím, že smrky tu už skoro nenajdete. I to je důvod, proč letos bude hlavním tématem našeho setkání klimatická změna a sucho.

Foto 1,3,4: Jakub Koumar
Foto 2: Marek Cvach
Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí

Konferenci byla udělena záštita:

Do ceny konference není zahrnut večerní raut v první večer konference. Je možné přikoupit (nejpozději do 26.8.2022) za cenu 350,- Kč (vč. 21% DPH) vyplněním formuláře ZDE

Jako doprovodný program není zahrnuta do ceny konference večerní exkurze za netopýry (8. září 2022), pouze pro omezený počet účastníků (30 osob) – přihlášení ZDE

Generální partner

Hlavní partner

Partneři akce

Partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner konference

Program

 • 8:30 - 9:30

  Registrace

 • 8:30 - 9:15

  Ukázka geoinjektáže

  Ing. Jan Servus

 • 9:30 - 9:40

  Zahájení konference - společné pro oba programy

  Ing. Ondřej Feit a Ing. Katarína Ruschková

 • 9:40 - 9:50

  Přivítání účastníků v Jihlavě

  Ing. Vít Zeman a MgA. Karolína Koubová

 • 9:50

  Blok I.

 • 9:50 - 10:25

  Změna klimatu – hrozba určitě (!), ale i výzva (?)

  prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

 • 10:25 - 11:00

  Kolik je v ČR podzemních vod? Výsledky projektu ČGS „Rebilance zásob podzemních vod ČR“ (2010–2016)

  Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

 • 11:00 - 12:10

  TOM - výzkum AV ČR v oblasti mikroklimatu měst

  Mgr. Pavel Krč, Ph.D.

 • 12:10 - 13:25

  Přestávka na individuální oběd

 • 13:25

  Blok II.

 • 13:25 - 13:50

  GIS v roce 2022 - nástroj správy a mezioborové komunikace

  Ing. Jaroslav Škrobák, DiS.

 • 13:50 - 14:40

  Stromy pro naši budoucnost – jak čelit výzvám změny klimatu? | do ČJ tlumočí Ing. Jitka Trevisan

  Christian Stockmeyer, pověřený zástupce školek Lorberg pro Českou republiku

 • 14:40 - 15:00

  Zajištění zálivky po realizaci výsadeb z pohledu zhotovitele

  Ing. Jan Lukeš

 • 15:00 - 15:30

  Aktuality v právních úpravách ochrany přírody, sousedské spory a řešení občansko-správních sporů o stromy - praxe NOZ

  JUDR., Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

 • 15:30 - 15:55

  Přestávka na kávu

 • 15:55

  Blok III.

 • 15:55 - 16:30

  Stromy jako nositelé kulturně-historických poselství

  Ing. Aleš Rudl

 • 16:30 - 17:40

  Stromy ve výtvarném umění: mýty – symbolika – formy

  doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

 • 17:40 - 17:50

  Zakončení prvního dne

  Ing. Ondřej Feit

 • 19:30 - 21:00

  Exkurze za netopýry | V rámci terénní pochůzky budou prakticky představeny přístroje (ultrazvukový detektor a průmyslová endoskopická kamera) k odhalování a determinaci netopýrů v jejich přirozeném prostředí a to jak ve volném prostoru tak přímo v úkrytech. Dále budou představeny a posouzeny konkrétní dostupné potenciální stromové habitaty a jejich management v  konkrétních situacích.

  Ing. Michal Prouza

 • 19:30 - 22:00

  Raut

 • Změna programu vyhrazena

 • 9:00 - 9:20

  Zahájení dne

  Ing. Katarína Ruschková

 • 9:20

  Blok IV.

 • 9:20 - 9:40

  Využití technologie stromové injektáže v rámci obrany jasanů vůči H. fraxineus

  Bc. et Bc. Lucie Rozsypálková | LDF MENDELU Brno

 • 9:40 - 10:30

  Odborné a znalecké posudky jako podklad do správního řízení. Aktuální změny ve formě struktuře a zadávání posudků.

  Ing. Samuel Burian

 • 10:30 - 10:55

  Přestávka na kávu

 • 10:55 - 11:40

  Sucho začíná tam, kde končí život v půdě

  Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

 • 11:40 - 12:05

  Začínají změny v uvažování investorů? Výsadby stromů a zelená střecha u Kauflandu v Českých Budějovicích.

  Ing. arch. Petr Velička

 • 12:05 - 13:20

  Přestávka na individuální oběd

 • 13:20

  Blok V.

 • 13:20 -13:50

  Praha - ojedinělý projekt ošetření alejových stromů

  David Hora, DiS.

 • 13:50 - 14:25

  Problém změny klimatu ve městě očima bývalého komunálního politika

  Mgr. Martin Ander, Ph.D.

 • 14:25 - 15:05

  Co dělat, abychom to všechno zvládli?

  Ing. Josef Souček

 • 15:05 - 15:15

  Ukončení konference

 • Změna programu vyhrazena

 • 9:55 - 10:00

  Zahájení stromolezeckého programu

  Ing. Pavel Wágner

 • 10:00 - 10:30

  Bezpečný výstup do koruny stromu metodou SRT

  Bc. Jakub Fanta

 • 10:30 - 10:50

  Výhody a nevýhody PA, PP a PES dutých lan při instalaci dynamických vazeb

  Petr Ledvina

 • 10:50 - 11:10

  20 let zkušeností s instalací vrtaných vazeb v ČR

  Ing. Petr Růžička

 • 11:10 - 12:05

  Odpovědnost stromolezce při ošetřování a kácení stromů

  JUDr., Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

 • 12:05 - 13:20

  Přestávka na individuální oběd

 • 13:20 - 13:45

  Zásahy na stromech v prvních dnech po zasažení tornádem v roce 2021

  Milan Jelínek

 • 13:45 - 14:15

  Ptáci v korunách a jejich ochrana při ošetřování a kácení stromů

  Michal Hradský

 • 14:15 - 15:00

  Netopýři v korunách a jejich ochrana při ošetřování a kácení stromů

  Ing. Michal Prouza

 • 15:00 - 15:45

  Bezobratlí a jejich ochrana při ošetřování a kácení stromů

  Ing. Petr Martinek, PhD.

 • 15:45 - 16:05

  Přestávka na kávu

 • 16:05 - 16: 50

  Jak pečovat o biotopové stromy z pohledu chráněných druhů živočichů

  Ing. Jiří Rozsypálek

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 30.8.2022. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše.

V ceně: organizace, honoráře lektorů, občerstvení (káva, čaj, drobné občerstvení). Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

V ceně není zahrnuta večerní exkurze za netopýry – přihláška ZDE

Do ceny konference není zahrnut večerní raut v první večer konference. Je možné přikoupit za cenu 350,- (včetně DPH) vyplněním formuláře ZDE

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (zálohová faktura je přílohou potvrzovacího emailu. Případně kontrolujte nevyžádanou poštu nebo spam). Daňový doklad bude vystaven po akci,
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace k organizaci obdržíte po přihlášení asi 10 dní před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Změna programu vyhrazena!

Program konference bude probíhat souběžně na dvou místech:

Aula a GIS – VŠPJ, Tolstého 1556, 586 01 Jihlava

Stromolezci – DIOD, Tyršova 1565, 586 01 Jihlava

150 150 Konference Strom pro život – život pro strom 2022 2023-05-12

Objednat

Člen SZKT

3500 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

1750 Kč

Nečlen SZKT

4700 Kč

Nečlen SZKT - student

2350 Kč
Pro koho je akce určena
 • Arboristy, stromolezce
 • Odborné pracovníky státní správy a samosprávy
 • Realizátory, zaměstnance odborných firem
 • Zájemce z řad odborné veřejnosti...
Místo konání

Jihlava