Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce – 2023 – ZRUŠENO!

Workshop   13. 9. 2023   Martin Honzík, DiS. a Jindřich Pražák

Objednat Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce – 2023 – ZRUŠENO!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Kurz je zaměřen na poskytování předlékařské první pomoci a na technickou záchranu/evakuaci z koruny stromu v různých situacích. Je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají základní stromolezecké techniky a mají odpovídající vybavení.

Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Kapacita je omezena na 12 účastníků, minimální počet je 8 účastníků!

Bojíte se reálné nehody? Máte strach, že nezachráníte parťáka ze stromu? Neumíte první pomoc?

Anebo si chcete vše procvičit a třeba se i připravit na certifikační zkoušku?

JEDNODENNÍ PRAKTICKÝ KURZ / WORKSHOP

Pro koho:
Pro stromolezce s vlastním vybavením, kteří zvládají základní techniky pro pohyb v koruně stromu a chtějí se naučit řešit úrazy, nehody a jiné neodkladné stavy a to nejen při stromolezectví.

Co a jak se naučíte:

 • Jak postupovat při nehodě, a to jak na zemi, tak i na stromě
 • Jak zorganizovat záchranu
 • Jak poskytnout první pomoc při život ohrožujících stavech
 • Jak postupovat při masivním krvácení, závažných traumatech, pádech z výšky, zástavě oběhu, alergických reakcích atd.
 • Jak mít vybavenou lékárničku a jak vybavení používat
 • Záchranné lanové techniky při SRT i DRT
 • Vše prakticky, a to jak z pohledu zachránce, tak i zachraňovaného, na zemi i na stromě
 • Nejprve nácviky, pak simulované scénáře a „reálné“ záchranné akce
 • Přezkoušení účastníků – nutné pro zájemce o certifikát; certifikát bude uznán jako náhrada simulace Záchrany zraněného stromolezce při zkoušce ETW.

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování kurzu; v případě úspěšně složené závěrečné zkoušky také certifikát o jejím složení.

Požadavky na účastníky kurzu: stromolezecké vybavení pro výstup a práci v koruně odpovídající současným bezpečnostním požadavkům (pracovní postroj, lezecký set, výstupový set, stromolezecké stupačky, helma, vhodná obuv, lékárnička), osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí lezeckých technik. Vhodné pracovní oblečení, simulace budou probíhat venku za každého počasí.

Účastníkům, kteří nebudou mít vhodné vybavení pro práci v koruně stromu a platné výše uvedené osvědčení, nebude umožněna účast na praktické části kurzu. V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení vložného. O vhodnosti vybavení rozhoduje lektor.

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 8. 9. 2023. V tomto případě není možné platit na místě!

Obchodní podmínky:

Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada:

Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury.
 • on-line kartou

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce – 2023 – ZRUŠENO! 2023-09-08
Pro koho je akce určena
 • Praktikující stromolezci, zájemci o certifikaci ETW
Místo konání

Hradec Králové