Květiny v městské zeleni – 4/2023

26.-27. 4. 2023

Objednat Květiny v městské zeleni – 4/2023

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Konference Sekce SZKT – Správa zeleně se věnuje tématu použití květin ve veřejných výsadbách. Přednáškový program se bude věnovat zejména cibulovinám a dvouletkám, novým trendům v trvalkových výsadbách, travobylinným lučním společenstvům a dalším tématům. Představena bude i Sekce Správa zeleně a činnost jednotlivých měst, které jsou jejími členy.

Nedílnou součástí konference je i exkurze městem, zaměřená na kvetoucí cibuloviny a na technologii mulčování trvalkových záhonů vlastní biomasou. Účastníci exkurze uvidí i mechanizovanou výsadbu  cibulovin v trávníku, realizovanou v rámci semináře v roce 2011, jako jednu z prvních v ČR! V letošním roce tak vykvete již podvanácté. Těšit se můžete i na výměnu zkušeností mezi městy a konverzaci s kolegy během společenského večera.

Členové „Sekce SZKT Správa zeleně“ se přihlašují za sníženou cenu 1 300 Kč. Nutno zaškrtnout cenovou kategorii Člen SZKT – mimořádný/student.

Účastníci exkurze se mohou těšit na procházku centrem města a prohlídku květinových záhonů (cibuloviny, dvouletky+ letničky) na Velkém náměstí, Palackého náměstí, v okolí strakonického hradu a na dalších místech, mechanizovanou výsadbu směsi cibulovin z roku 2011 (dosud velmi pěkně kvetoucí) u kostela Sv. Markéty, trvalkové záhony různých druhů a v případě příznivých podmínek i  návštěvu travobylinné louky u Mlýnského náhonu.  Cestou uvidí  ale i další zajímavosti, jako např. významný strom –  dub letní v hradním příkopu, visutou lávku oceněnou titulem nejlepší novostavba v historickém prostředí za rok 2011, sochu Švandy Dudáka, nebo Strakonický pivovar a mnoho let mulčovaný trávník na strakonickém Podskalí.  Seznámí se také s příklady,  jak se město snaží zachovávat jednotný květinový design i na soukromých pozemcích. Pro zájemce s dostatečnou časovou rezervou je pak přichystána ukázka mulčování trvalkového záhonu vlastní biomasou a návštěva „městského“ zahradnictví a produkčních skleníků nájemce, který je hlavním dodavatelem květin pro město.

Přesná trasa exkurze bude naplánována podle průběhu počasí a klimatických podmínek v dubnu a odpovídajícímu stavu nakvetení jednotlivých ploch.

Členové „Sekce SZKT – Správa zeleně“ se přihlašují za sníženou cenu 1 300 Kč. Nutno zaškrtnout cenovou kategorii Člen SZKT – mimořádný/student.

Partnerem konference je město Strakonice.

Program připravila Sekce SZKT – Správa zeleně.

Program

 • 9:00 - 10:00

  Prezence účastníků

 • 10:00 - 10:20

  Přivítání účastníků

  Ing. Jaroslav Brůžek a Ing. Ondřej Feit

 • Blok I.

 • 10:20 - 10:50

  Vytrvalost cibulovin v extenzivních záhonech

  Ing. Adam Baroš

 • 10:50 - 11:35

  Travinobylinná společenstva v sídlech – radosti i strasti návratu k přírodě

  Ing. Marie Straková, Ph.D.

 • 11:35 - 12:05

  Sortiment cibulovin pro městské výsadby

  Miek Stap

 • 12:05 - 12:15

  Moderovaná diskuze

 • 12:15 - 13:15

  Společný oběd

 • Blok II.

 • 13:15 - 13:55

  PechaKucha

  Představení členských měst a Sekce SZKT - Správa zeleně

 • 13:55 - 14:25

  Cibuloviny a růže v městské zelení

  Ing. Ondřej Patera

 • 14:25 - 14:55

  Trvalkové záhony mulčované vlastní biomasou - zkušenosti z praxe

  Jan Nussbauer

 • 14:55 - 15:05

  Moderovaná diskuze

 • 15:05 - 15:30

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • Blok III.

 • 15:30 - 16:00

  Plzeň v květu

  Ing. Lucie Davídková

 • 16:00 - 16:30

  Pěstuj si svého zahradníka, aneb dodavatelsko-odběratelské vztahy v používaném sortimentu květin

  Václav Straka a Ing. Jaroslav Brůžek

 • 16:30 - 17:05

  Zlínský model květin ve městě

  Ing. Zuzana Hegmonová a Ing. Stanislav Pospíšilík

 • 17:05 - 17:15

  Moderovaná diskuze

 • 17:15 - 17:20

  Zakončení prvního dne konference a pozvánka na exkurze

  Ing. Jaroslav Brůžek a Ing. Ondřej Feit

 • 19:00 - 22:30

  Společenský večer s občerstvením

 • Změna programu vyhrazena!

 • 9:30 - 12:30

  Exkurze

  Ing. Jaroslav Brůžek a kolegové

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 17. 4. 2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

V ceně je lektorné, občerstvení (coffeebreak a oběd), večerní program (rautové občerstvení a hudba), průvodcovská sluchátka.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Květiny v městské zeleni – 4/2023 2023-04-28

Objednat

Člen SZKT

2600 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

1300 Kč

Nečlen SZKT

3800 Kč

Nečlen SZKT - student

1900 Kč
Pro koho je akce určena
 • Správci zeleně, odborní pracovníci státní správy a samosprávy
 • Krajinářští architekti a projektanti
 • Majitelé a zaměstnanci odborných zahradnických firem
 • Učitelé odborného školství, studenti odborných škol
Místo konání

Hrad Strakonice, Hradební, Strakonice II