Květnaté louky v sídlech a v krajině – webinář – 3/2024

Akreditovaný webinář   19. 3. 2024   Ing. Marie Straková, Ph.D.; RNDr. Ivana Jongepierová

Objednat Květnaté louky v sídlech a v krajině – webinář – 3/2024

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Ing. Marie Straková, Ph.D. se ve společnosti Agrostis Trávníky, s.r.o. mj. věnuje také výzkumu a spolupráci s různými vzdělávacími institucemi. RNDr. Ivana Jongepierová pracuje na ústředí AOPK ČR v oddělení maloplošných zvláště chráněných území.

Trávníky a květnaté louky jsou společným výtvorem člověka a přírody. Na naši mysl působí většinou blahodárně, ale kromě této estetické funkce mají hlavní úlohu jako ekologický prvek v krajině i v obcích. V ideálním případě je květnatá louka v krajině stabilním ekosystémem, který za vhodných podmínek může přetrvávat po staletí. Luční porost zde má několik pater a jednotlivé vytrvalé rostliny tu mohou žít i dlouhá desetiletí. Zastoupení druhů rostlin v květnaté louce se v průběhu času proměňuje v závislosti na mnoha faktorech. V posledních letech je snaha zakládat travnaté porosty podobné loukám i ve veřejné zeleni, a to především z estetických a finančních důvodů. Seče trávníků jsou drahé a na údržbu zeleně mají obce často méně peněz, než by potřebovaly. Mezi občany žijícími ve městech a obcích, ale někdy i mezi správci zeleně se však objevují určité nejasnosti. Proto jsme pozvali ke spolupráci jedny z největších odbornic na louky v krajině i v urbanizovaném prostoru Ing. Marii Strakovou, Ph.D. z firmy Agrostis Trávníky, s.r.o. a RNDr. Ivanu Jongepierovou, AOPK ČR, aby se pokusili účastníkům osvětlit na společném prezenčním semináři nebo webináři, co vlastně květnatou loukou krajině i ve městě je, a co naopak jí není, jak louky projektovat, jak zadat výběrové řízení, jak trávo bylinné porosty zakládat a dlouhodobě udržovat, jaké použít osivo, mechanizaci, kdy sekat, jak vše financovat a v neposlední řadě také jak se vyvarovat zklamání.

Přihlášení provedete přes proklik na PŘIHLÁŠKU

PŘIHLÁŠKA

Kategorie cen vložného: on-line (webinář přes ZOOM). Účastníci webináře budou mít k dispozici záznam školení.

WEBINÁŘ: Člen SZKT: 1 950 Kč
WEBINÁŘ: Člen SZKT mimořádný a student:  975 Kč
WEBINÁŘ: Nečlen SZKT: 2 900 Kč
WEBINÁŘ: Nečlen SZKT – student: 1 450 Kč

U státem akreditovaného vzdělávání je fakturovaná částka osvobozena od DPH (dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH). Uvedené částky jsou konečné.

Program

 • 9:00

  Prezence účastníků

 • 9:30 - 10:15

  Úvod do problematiky

 • 10:15 - 11:00

  Projektování a zakládání květnatých luk v sídlech

 • 11:00 - 11:15

  Přestávka

 • 11:15 - 11:45

  Management péče o květnaté louky v obcích a propagace

 • 12:00 - 13:00

  Obědová přestávka

 • 13:00 - 13:45

  Projektování, zakládání a péče o druhově pestré porosty v krajině

 • 13:45 - 14:30

  Příklady zakládání druhově pestrých luk v krajině

 • 14:30 - 14:45

  Přestávka

 • 14:45 - 15:30

  Ekologická obnova krajiny

Organizační informace

Přihlášky na prezenční formu (seminář v Praze) jsou z kapacitních důvodů již zastaveny. Dále je možné se hlásit na on-line formu (webinář přes ZOOM).  Účastníkům přihlášeným na webinář bude zaslán přístup cca 5 dní před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky (i účastníky prezenční formy – semináře) a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění akce bude účastníkům zaslán odkaz k jeho zhlédnutí (záznam bude zpřístupněn na dobu 6 měsíců). 

POZOR – Úředníci, kteří budou požadovat osvědčení o absolvování podle zákona, musí být přítomni přímo v čas vysílání webináře, aby jim potvrzení mohlo být vystaveno! Úředníci, kteří se zúčastní prezenční formy, obdrží osvědčení na místě po skončení akce.

Účastnické listy pro ostatní, budou vydány také na místě po skončení akce.

Přihlášení: nejlépe do 4.3.2024 proklikem na slovo „PŘIHLÁŠKA“ v horní části. Na základě vámi vyplněné a odeslané závazné přihlášky vám vystavíme fakturu, kterou odešleme na email uvedený v přihlášce.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

150 150 Květnaté louky v sídlech a v krajině – webinář – 3/2024 2024-03-19
Pro koho je akce určena
 • Úředníky územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících
 • Správce zeleně
 • Zaměstnance odborných realizačních firem
 • Projektanty, krajinářské i stavební architekty
Číslo akreditace:

webinář: AK/PV-127/2024

Místo konání

Sál SZKT, Plzeňská 247/59, Praha 5, příp. ON-LINE (Aplikace ZOOM)