Markem Bridge: Když nejde vše podle představ – hodnocení rizik, zvládnutí stresové situace, krizový plán a záchrana zraněného

Seminář   10. - 11.5. 2018   Mark Bridge

Objednat Markem Bridge: Když nejde vše podle představ – hodnocení rizik, zvládnutí stresové situace, krizový plán a záchrana zraněného

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Arboristikou se aktivně zabývá od roku 1990. Je zakládajícím členem společnosti zabývající se péčí o stromy 'Baumpartner' a vzdělávací organizace 'Baumklettern Schweiz'. Celosvětově respektovaný odborník v oblasti stromolezení a bezpečnosti práce při péči o stromy. Člen bezpečnostní komise BSB a ISA. Předseda komise evropského stromolezecké mistrovství. Hlavní rozhodčí mezinárodního stromolezeckého mistrovství. Jako závodník se účastnil mezinárodního a je dvojnásobným vítězem evropského mistrovství ve stromolezení.

Program

Tyto dva dny nabízejí (jako všechny přednášky Marka Bridge) holistický pohled na arboristické lezecké techniky a tentokrát se zaměřují na konkrétní možnosti, jak lze proaktivně zvýšit bezpečnost stromolezecké práce zejména tím, že je v týmu dopředu dobře zpracovaný krizový plán a postupy. Posuňte se se svými znalostmi na špičku celosvětové arboristiky a doplňte své znalosti nuancemi které znamenají rozdíl mezi životem a smrtí. Tento seminář není jen investice do vašeho vzdělávání ale i do vašeho života!

Cílem workshopu je představit řadu možností pro řešení problémů, které mohou během stromolezecké práce nastat. Znalost těchto východisek je lezci, v případě mimořádné události, pomůže koordinovaně aplikovat, což ve stresové situaci a pod časovým tlakem může snížit riziko a případné následky na minimum. Díky těmto vědomostem se rozšíří mentální schopnosti daného lezce a umožní mu tak být všestrannější, efektivnější, kompetentnější a hlavně se tak jeho práce stane bezpečnější. Během workshopu budeme dále konkrétně hovořit přímo o analýze rizik a tvorbě krizového plánu a o krocích, které mohou být začleněny do struktury jednotlivých pracovních pozic v týmech.

Po celou dobu bude možné vstupovat s případnými dotazy. Workshop bude překládaný do českého jazyka.

První den dopoledne

Teorie – záchrana stromolezce – systematický přístup
 • Jak reagujeme na stres, jak stres zvládáme?
 • Co všechno se může přihodit? K jakým incidentům dochází?
 • Jak můžeme ovlivnit pravděpodobnost vzniku úrazu?
 • Časový faktor
 • Vyhodnocení závažnosti zranění / rozdělení naléhavosti zákroku / priorita
 • Znalost práce jednotlivých arboristů i celého týmu; např. RISK SITE ASSESMENT
 • Nástroje k určení / formě nouzových postupů  – role lidí ve skupině
 • Představení „Kapesní příručky pro záchranu ve výškách“
 • Předvídání možných rizik a sled dalších kroků
 • Lékařské aspekty
 • K jakým zraněním může dojít
 • Závažná traumata
 • Model HIP a jak ho používat
 • Je model HIP použitelný pro stromolezce zavěšeného v sedáku?
 • Doporučené způsoby zohledňující zotavovací polohu nehybné osoby
 • Prezentace výsledků HSL studie pro závažné trauma

První den odpoledne a dopoledne druhý den

Diskuze: Co máte s sebou v lezecké lékárničce a jaké další pomůcky pro první pomoc ve velké lékárně v autě (na místě)? Jaké dovednosti týkající se první pomoci jsou vyžadovány v terénu? Ukázka čtyř kroků záchrany (sebezáchrana, základní – první pomoc, komplexní záchrana, asistovaná pomoc) a s nimi spojenými technikami diskutovanými v dopolední části:
 • Vyprošťovací systémy pro krátký nebo dlouhý zdvih
 • Kladky a jejich využití
 • Znehybnění a fixace před transportem na zem
 • Manipulace s pacientem
 • Týmová koordinace a management řízení týmu

Druhý den odpoledne

Simulace situací v malých družstvech:
 • Technická pomoc / záchrana – vyzvednutí pracovníka bez zranění
 • Pořezání se ruční pilou
 • Nemožnost použití přístupového / výstupového systému (lana)
 • Zajištění pacienta před spouštěním
 • Skřípnutí / přimáčknutí lanem při spouštění
 • Napíchnutí se na větev
 • Záchrana při špalkování z torza
 • Záchrana ze žebříku

Organizační informace

Přihlášení: Omezený počet účastníků – pouze pro 16 osob. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem.

Storno: Bezplatné storno přihlášky je možné do 23. dubna 2018. Poté je z organizačních důvodů požadován storno poplatek ve výši 100%. Je možné však za sebe vyslat náhradníka. Děkujeme za pochopení. Další podmínky naleznete zde: Obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Markem Bridge: Když nejde vše podle představ – hodnocení rizik, zvládnutí stresové situace, krizový plán a záchrana zraněného 2020-01-17