Mlat, biomlat a minerálbeton – pojmy, normy a limity použití(říjen 2018)

Seminář   4.10.2018 (10.00 - 15.00)

Objednat Mlat, biomlat a minerálbeton – pojmy, normy a limity použití(říjen 2018)

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Program

Seminář je zaměřen na použití cest a ploch s povrchem z nestmeleného kameniva, konkrétně na mlaty, biomlaty a minerálbeton / mechanicky zpevněné kamenivo. Přednášky budou zaměřeny na použití těchto materiálů ve veřejném i soukromém prostoru, tj. v památkových objektech, v parcích a ve veřejných i soukromých zahradách z hlediska architektonického i provozního. Zvláštní důraz bude kladen na projektovou přípravu včetně průzkumných prací tak, aby konstrukce z těchto materiálů bylo možno zadávat v souladu s legislativou ČR a EU, na provádění dozorů na stavbě a na údržbu a obnovu. Součástí semináře budou ukázky směsí kameniva pro tyto povrchy.

Program:
9:00 – 10:00  prezence účastníků
10:00 -10:20  Nestmelené povrchy v památkách zahradní kultury – Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

10:20 -10:40  Stavebně – historické průzkumy zaměřené na parkové cesty a povrchy – Mgr. Jiří Janál
10:40 – 11:00  přestávka na kávu
11:00 – 12:00  Mlat, biomlat a minerálbeton – pojmy a specifikace materiálů – doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.
12:00 – 13:00  přestávka na oběd
13:00 – 14:00  Praktická ukázka vzorků směsí – doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.
14:00 – 14:30  Mlat, biomlat a minerálbeton – použití, údržba, opravy – doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

14:30 – 15:00 Údržba a opravy povrchů cest v Květné zahradě  – Ing. Pavel Bleša

Na seminář bude navazovat přednáška  Raně barokní Kroměříž ve světle nových zjištění . Přednášet bude Mgr. Ondřej Zatloukal a vstup bude pro účastníky semináře zdarma!

PARTNERY SEMINÁŘE JSOU NPÚ KROMĚŘÍŽ A ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK A ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 24.9.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky cca měsíc před datem konání. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Mlat, biomlat a minerálbeton – pojmy, normy a limity použití(říjen 2018) 2020-01-17

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.