Navrhování technologie ošetření stromů se zaměřením na naplnění pěstebního cíle

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   Ing. Petr Růžička

Objednat Navrhování technologie ošetření stromů se zaměřením na naplnění pěstebního cíle

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

 Cílem semináře je obeznámit účastníky s jednoznačným stanovením zásahů pro konkrétní strom a danou lokalitu.
Oblasti, na které se v rámci semináře zaměříme:

  • Stanovení pěstebního cíle, tzn. stanovení priorit (provozní bezpečnost, estetická funkce, prodloužení funkčního setrvání jedince na dané lokalitě).
  • Výběr řešení konkrétní lokality v „režimu“ zdravotních, nebo bezpečnostních řezů.
  • Vysvětlení struktury zásahů v rámci Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Řez stromů a připravovaného standardu Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.
  • Modulové skládání jednotlivých typů zásahů u konkrétních stromů.
  • Nestandardní způsoby ošetření stromů.
150 150 Navrhování technologie ošetření stromů se zaměřením na naplnění pěstebního cíle 2020-01-22
Pro koho je akce určena
  • Seminář je určený především pro osoby navrhující zásahy na stromech ať již v rámci projekce, nebo samotné realizace