Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   Ing. Marek Hamata

Objednat Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch. Na semináři budou popsány jednotlivétechnologiezakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku. Přednášející dále poukáže na souvislosti se stávajícími normami ČSN 83 9011 a 83 9031.

Součástí semináře je také i dle zájmu průběžná a bezprostřední diskuse k aktuálně prezentovaným tématům. Seminář bude doplněn o poznatky z praxe včetně konkrétních příkladů dané problematiky nejen z ČR ale taktéž ze zahraničí.

150 150 Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků 2020-01-22
Pro koho je akce určena
  • úředníky státní správy a samosprávy
  • osoby vykonávající technické dozory a zaměstnanci realizačních firem
  • krajináře
  • krajinářské architekty
  • projektanty
  • studenty
  • zájemce o danou problematiku