Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků, 8.11.2018, Praha

Seminář   8.11. 2018 (9:00 - 16:00)    Ing. Marek Hamata

Objednat Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků, 8.11.2018, Praha

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Program

Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch.

Na semináři budou popsány jednotlivé technologie zakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku.

Přednášející dále poukáže na souvislosti se stávajícími normami 83 9011 Práce s půdou a 83 9031 Zakládání trávníků. Součástí semináře je také i dle zájmu průběžná a bezprostřední diskuse k aktuálně prezentovaným tématům.

Seminář bude doplněn o poznatky z praxe včetně konkrétních příkladů dané problematiky nejen z ČR, ale taktéž ze zahraničí.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 31.10.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků, 8.11.2018, Praha 2020-01-17

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.