Nové úpravy památkově chráněných veřejných prostranství – 10/2022

Seminář   25. 10. 2022   Odborný garant programu je Metodické centrum zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Objednat Nové úpravy památkově chráněných veřejných prostranství – 10/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Program nabídne prezentace a následnou živou diskuzi jak památkářů, tak činných architektů, případně správců zeleně nad problematikou nových úprav veřejného prostoru, který se nachází v památkových zónách a rezervacích.  Historické prostory nemají být skanzenem, ale při úvahách o jejich přiblížení potřebám dnešní společnosti je potřebné brát ohled na řadu historických souvislostí. Práce v takovémto prostoru je především výzvou a hledáním cesty jak navázat na stopy našich předků. Je to mimo jiné místo setkávání architektů a památkářů, kteří by se měli navzájem obohacovat nikoli soupeřit.

Příspěvek přislíbili: z pohledu památkářů – Ing. Milena Andrade Dneboská a Ing. arch. Zdenka Poliačiková (Praha), Ing. Roman Zámečník, Ph.D. (Olomouc), Ing. Zdeněk Novák (Brno), Ing. Aleš Papáček (menší sídla v Pardubickém kraji); z pohledu architektů Ing. Štěpánka Šmídová, Ing. Jitka Vágnerová a Ing. et Ing. Tomáš Jiránek.

MCZK – Představení metodického listu NPÚ Modro-zelená infrastruktura a ochrana kulturně-historických hodnot území.

MCZK – Představení výzkumného projektu „Zdravý buxus“, sledování vlastností kultivarů buxus odolných vůči houbovým chorobám.

Účastníci z řad zaměstnanců NPÚ mají vstup na akci zdarma! Pokud jste zaměstnancem NPÚ, hlaste se přímo na e-mail kancelar@szkt.cz místo objednání zde na stránce.

Pro zájemce je ve středu 26. 10. 2022 možné zrealizovat prohlídku Květné zahrady (90 minut, vstupné 140 Kč není v ceně konference) a Podzámecké zahrady (120 minut, vstup volný) – zájemci se mohou hlásit na e-mail cernovska@szkt.cz. Začátek prohlídek vždy v 9 hodin ráno.

Titulní foto: Hradby v Žatci, Šmídová Landscape Architects, s.r.o.
Foto níže: Květná zahrada v Kroměříži

Partneři akce

Partner a odborný garant

Program

 • 09:00 - 9:30

  Prezence účastníků

 • 9:30 - 12:00

  Dopolední blok přednášek

 • 12:00 - 13:30

  Přestávka na individuální oběd

 • 13:30 - 15:30

  Odpolední blok přednášek

 • 15:30 - 16:00

  Prezentace projektu zaměřeného na odolnost buxusu v Květné zahradě

 • Změna programu vyhrazena

 • Prohlídka Květné zahrady (vstupné 140 Kč není v ceně konference) a Podzámecké zahrady (vstup volný)

  Zájemci se mohou hlásit na e-mail cernovska@szkt.cz

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 14.10.2022.

Vložné: Cena je včetně 21% DPH. Program ve středu 26.10.2022 není zahrnut v ceně konference.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při objednání:

 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

 

150 150 Nové úpravy památkově chráněných veřejných prostranství – 10/2022 2022-10-25

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
 • Odborné pracovníky památkové péče
 • Architekty, projektanty
 • Správce zeleně a další zájemce...
Místo konání

Květná zahrada, Kroměříž