Obchodní podmínky

 1. Na akci se můžete přihlásit prostřednictvím zasláním řádně vyplněného on-line formuláře nebo jiným předem domluveným způsobem např. objednávkou zaslanou prostřednictvím e-mailu na adresu:  kancelar@szkt.cz, popřípadě i zasláním klasickou poštou na adresu kanceláře SZKT.
 2. Přijetí Vaší přihlášky potvrdí krátké sdělení na on-line formuláři po jeho odeslání nebo v případě tištěné objednávky SZKT potvrdí krátkým e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Přihláška zaslaná kterýmkoliv z výše uvedených způsobů je závazná a nelze od ní dodatečně odstoupit bez dohody se SZKT s ohledem na storno podmínky (níže).
 4. Studenti, kteří si nárokují snížené vložné, musejí být frekventanty řádného denního studia a ve věku do 26 let včetně. Nutno doložit.
 5. Cena akce je uvedena včetně DPH.
 6. Závazné rezervace případného ubytování a stravování si zajišťuje každý účastník individuálně, pokud není uvedeno jinak.
 7. Platba probíhá na základě předfaktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.
 8. Řádný daňový doklad se vystavuje nejdříve v den akce.

Storno podmínky semináře, exkurze či konference

 1. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně. Rozhodujícím datem je datum, kdy SZKT obdrží storno přihlášky e-mailem nebo faxem.  
 2. Bezplatné storno přihlášky je možné provést nejpozději do 6 pracovních dní před zahájením akce. (Pokud na pozvánce není uvedeno jinak.) Účastnický poplatek je na vyžádání vrácen.
 3. V případě provedení storna přihlášky v termínu  3-5  pracovních dnů před zahájením akce činí storno poplatek 30% hodnoty účastnického poplatku (pokud na pozvánce není uvedeno jinak), účastník má právo na materiály pokud jsou součástí akce (toto je potřeba účastníkem potvrdit).
 4. V případě provedení storna přihlášky v termínu  1-2  pracovní dny před zahájením akce činí storno poplatek 50% hodnoty účastnického poplatku (pokud na pozvánce není uvedeno jinak), účastník má právo na materiály pokud jsou součástí akce (toto je potřeba účastníkem potvrdit). 
 5. V případě neúčasti a neomluvení se z akce alespoň 1 pracovní den předem je povinen účastník uhradit 100% účastnický poplatek a má právo na materiály pokud jsou součástí akce (toto je potřeba účastníkem potvrdit).
 6. Storno poplatek není účtován pouze v případě neúčasti ze zdravotních důvodů. V tom případě je však nutné zaslat kopii potvrzení této skutečnosti od lékaře. (Pokud na pozvánce není uvedeno jinak.)
 7. Účastník za sebe může vyslat náhradníka.

Storno podmínky certifikace ETW

 1. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně. Rozhodujícím datem je datum, kdy SZKT obdrží storno přihlášky – ať už e-mailem nebo faxem.  
 2. Bezplatné storno přihlášky je možné provést nejpozději do 15 pracovních dní před zahájením akce. Účastnický poplatek je na vyžádání vrácen. 
 3. V případě provedení storna přihlášky v termínu  7-14  pracovních dnů před zahájením akce činí storno poplatek 50% hodnoty účastnického poplatku. 
 4. V případě provedení storna přihlášky v termínu  1-6  pracovní dny před zahájením akce činí storno poplatek 70% hodnoty účastnického poplatku.
 5. V případě neúčasti a neomluvení se z akce alespoň 1 pracovní den předem je povinen účastník uhradit 100% účastnický poplatek a má právo na materiály (toto je potřeba účastníkem potvrdit).
 6. Storno poplatek není účtován v plné výši 100% pouze v případě neúčasti ze zdravotních důvodů. V tom případě je však nutné zaslat kopii potvrzení této skutečnosti od lékaře.
 7. Účastník za sebe může vyslat náhradníka.

Ostatní ujednání

 1. SZKT si vyhrazuje právo přesunout data konání akcí v případě, že dojde k události, která konání akce znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi může být sjednán nový termín akce.
 2. SZKT si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ani 7 pracovních dnů (v případě jednodenního semináře) před začátkem akce závazně nepřihlásil minimální počet uchazečů. V tomto případě může být s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.
 3. V zájmu plynulého průběhu semináře a pro Vaše pohodlí věnujte pozornost informacím zde uvedeným. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. nenese odpovědnost za obtíže či škody způsobené nepřesným či neúplným vyplněním přihlášky!

Děkujeme Vám, že podmínky respektujete a těšíme se na Vaši účast!