Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci – 11/2019

S Valnou hromadou SZKT, z. s.

Seminář   5.11.2019   David Hora, DiS.

Objednat Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci – 11/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Lektor má dlouholeté praktické zkušenosti z práce v terénu jako arborista - konzultant, odborné teoretické vzdělání včetně zahraničních stáží a dále již řadu let přednáší na odborných konferencích a seminářích a také externě vyučuje na oborových školách.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 31.10.2019. Hlaste se proto prosím včas. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada:

*) Pro členy SZKT a zároveň účastníky valné hromady (přítomnost doložená v prezenční listině valné hromady) je účast na semináři zdarma! Pokud se člen na Valné hromadě nezaregistruje podpisem v prezenční listině Valné hromady a nezúčastní se celého programu včetně hlasování, bude mu účast na semináři dofakturována.

Pro ostatní účastníky platí ceny uvedené za lomítkem. Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci – 11/2019 2020-01-14

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Stavební i krajinářští architekti, projektanti, osoby vykonávající technické dozory, úředníci státní správy a samosprávy, ochrany přírody a firmy realizující vlastní ochranu stromů nebo činnosti v blízkosti stromů.