Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci

Objednat Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Lektor má dlouholeté praktické zkušenosti z práce v terénu jako arborista - konzultant, odborné teoretické vzdělání včetně zahraničních stáží a dále již řadu let přednáší na odborných konferencích a seminářích a také externě vyučuje na oborových školách.

Jak lze nejlépe ochránit strom při stavební činnosti? Jak postupovat při rekonstrukci parků, ulic nebo domů? Kdy je lepší strom zachovat a kdy raději pokácet a vysázet nový? Na co se zaměřit, aby stromy i po dokončené stavbě zůstaly dlouhou dobu zdravé, plnily všechny své funkce a byly pro okolí bezpečné? Pokud na všechny tyto aspekty myslíme už během projektové přípravy, šance jsou dobré. Ochrana stromů až ve fázi realizace stavby, bez přesné specifikace způsobu ochrany stávajících stromů v projektu a výkazu výměr je velice obtížná až skoro nemožná.

Program

Stromy jsou dlouhověké organizmy. Poškození (ať už se jedná o přímé nebo nepřímé např. zhutněním půdy stavebními stroji, změnou hydrogeologických poměrů) způsobená stavbou s následkem pomalu postupující hniloby, se u nich může projevit až za mnoho let. Pokud jsou hnilobou infikované kořeny je navíc její zjistitelnost a následná kontrola velice složitá.

Na semináři budou probrány limity zachování stromů, postupy při projektové přípravě a případové studie. Bude diskutována celá řada konkrétních řešení, jak postupovat v případě interakce stromu a stavby. Budou představena technická řešení detailů staveb v blízkosti stromů. Účastníkům budou poskytnuty vzorové řezy řešení technických detailů a ochrany v blízkosti stromů.

Ochrana stromů před a během stavby

 • Proč stromy chránit a jaká ochrana má smysl
 • Projektová příprava, navrhování účinné ochrany stromů
 • Kdo je za ochranu zodpovědný, technické dozory
 • Realizace ochrany v praxi
 • ČSN a reálná ochrana
 • Výběr stromů vhodných pro ochranu
 • Nejčastější typy poškození stromů
 • Ochrana kořenové zóny – praktická řešení
 • Realizace cest v kořenové zóně – příklady řešení
 • Jiné stavební konstrukce – způsoby založení
 • Sítě technického vedení a stromy
 • Terénní modelace v blízkosti stromů

Následná péče

 • Stres po stavbě
 • Regenerace stanoviště
 • Specifika péče
 • Stromy ovlivněné stavbou a provozní bezpečnost 
150 150 Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci 2020-05-14
Pro koho je akce určena
 • Zejména stavebním i krajinářským architektům, projektantům
 • osobám vykonávajícím technické dozory
 • úředníkům státní správy a samosprávy, ochrany přírody
 • firmám realizující vlastní ochranu stromů nebo činnosti v blízkosti stromů