Ochrana veřejné zeleně – od teorie k praxi

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   Ing. Jakub Beránek, Ph.D.

Objednat Ochrana veřejné zeleně – od teorie k praxi

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Cílem semináře je v první části seznámit účastníky se základní legislativou v ochraně rostlin, včetně povinností z ní vyplívajících a představit aplikaci Rostlinolékařský portál a možnosti jejího využití v ochraně dřevin. Druhá část by pak měla přiblížit účastníkům symptomatologii škůdců dřevin v obecné rovině a možnosti využití digitální fotografie při diagnostice škodlivých organismů.

1) Postavení ÚKZÚZ v ochraně dřevin (Co je to ÚKZÚZ, základní RL legislativa a ohlašovací povinnost)
2) Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ
3) Symptomatologie škůdců dřevin
4) Využití digitální fotografie při diagnostice škodlivých organismů – možnosti spolupráce.

150 150 Ochrana veřejné zeleně – od teorie k praxi 2020-02-15