Odborná exkurze Müllerova a Rothmayerova vila, Klášterní zahrady na Břevnově

Exkurze   8. června 2018 (9.00 - 15.30 hodin)

Objednat Odborná exkurze Müllerova a Rothmayerova vila, Klášterní zahrady na Břevnově

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Program

Dovolujeme si Vás pozvat opět na jednu z Vašich oblíbených vycházek s odborným výkladem. Využijte možnosti prohlédnout si a projít se po zahradách s odborným průvodcem.

Tentokrát budeme moci navštívit tyto zahrady:

  • Zahrada a interiér Müllerovy vily ve Střešovicích – průvodce v zahradě: Ing. Ina Truxová (Národní památkový ústav) + odborný výklad místním kurátorem v interiéru vily.

Luxusní funkcionalistická vila projektovaná světoznámými architekty Karlem Lhotou a Adolfem Loosem.  Zahrada byla  vytvořena podle návrhů vynikajících zahradních architektů Camillo Schneidera, Karla Förstera a Hermanna Matterna.

  • Zahrada a interiér Rothamyerovy vily v Břevnově – průvodce v zahradě: Ing. Milena Andrade (Národní památkový ústav) + odborný výklad místním kurátorem v interiéru vily.

Vila podle projektu architekta Otto Rothmayera, patřícího ke generaci architektů aktivních v 1. polovině 20. století. Při projektování se inspiroval středomořskou tradicí. Významným prvkem je napojení domu na verandu a zahradu s bazénem, na jejímž ztvárnění se podílela i manželka architekta. Při revitalizaci zahrady byly zachovány původní artefakty.

  • Areál benediktinského kláštera v Břevnově (zahrada a oranžerie) 

Areál kaskádové barokní klášterní zahrady s rekonstruovanou oranžerií, sadem, habrovým špalírem a loubím a další.

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 4.6.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Odborná exkurze Müllerova a Rothmayerova vila, Klášterní zahrady na Břevnově 2020-02-11

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.