Péče o zdravotní stav výsadeb a mladých dřevin

Objednat Péče o zdravotní stav výsadeb a mladých dřevin

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Tento kurz bude obsahově zaměřen na péči o výsadby a mladé stromy se zaměřením na obranu vůči nejčastěji se vyskytujícím škůdcům a chorobám na této věkové skupině dřevin. Na úvod bude probrána charakteristika stavu dřevin těsně před a po výsadbě. Budou představena podrobná kritéria, která je třeba kontrolovat v rámci přejímky sadebního materiálu, tak aby bylo možné minimalizovat následné poškozování dřeviny chorobami či škůdci. Dále rizika (stresory), které je třeba co nejvíce eliminovat v zájmu přežití vysazených stromů na novém stanovišti a jejich návaznost na následné napadení škůdci či chorobami typickými pro tuto věkovou kategorii dřevin. Na konec budou představeny základní druhy škůdců a chorob napadajících mladé dřeviny, budou podrobně probrány nejčastější predispoziční faktory vedoucí k napadení dřeviny a taktéž budou probrány možnosti obrany dřevin.

Péče o zdravotní stav výsadeb a mladých dřevin 2020-01-22
Pro koho je akce určena
  • arboristy
  • osoby vykonávající technické dozory a zaměstnance realizačních firem
  • úředníky státní správy a samosprávy
  • krajináře
  • studenty
  • zájemce o danou problematiku