Plánování a navrhování modrozelené infrastruktury – 4/2019

Workshop   3.-4.4.2019   Kent Fridell, Martin Vysoký

Objednat Plánování a navrhování modrozelené infrastruktury – 4/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Kent Fridell Pochází ze Švédska. Vystudoval program zahradních a krajinářských realizací na SLU v Alnarpu, kde aktuálně učí svůj kurz o udržitelném hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň pracuje pro konzulatční společnost Edge, kde inovuje a navrhuje pokročilou technologii modro-zelené infrastruktury, která je nyní například využita při stavbě nové chytré čtvrťe Rosendal v Uppsale, jenž nese švédský certifikat udržitelnosti BREEM (CityLAB). Tato technologie je uplatňována na různých místech ve Švédsku a je dále rozvíjena v rámci spolupráce univerzit, NNO a místních autorit. Martin Vysoký Je původem z České republiky. Vystudoval zahradní a krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě v Brně a později stejný obor dokončil na SLU v Alnarpu. V dánské konzultační společnosti Rambøll v Kodani získal zkušenosti s plánováním klimatických adaptačních strategií. Pracoval v multidisciplinárním týmu na jednom z nejrozsáhlejších dánských projektů, který řeší adapataci na změny klimatu v zastavěném území – povodí Kagså v Kodani. Nyní se ve švédské společnosti Edge věnuje tvorbě modrozelených řešení a manuálů modrozelené infrastruktury pro Stockholm, Malmö, Växjö a další švédská města.

Dvoudenní praktický workshop – Modrozelená infrastruktura je nepostradatelným nástrojem pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Jde o soubor proveditelných opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn – především extrémního sucha a horka, přívalových dešťů a povodní. Zlepšují obyvatelnost měst, vytvářejí podmínky pro zdravý růst stromů a další vegetace a rozvoj biodiverzity.

Získáte přehled a základy důležité praxe pro plánování udržitelného rozvoje města, která je běžná v mnoha amerických a evropských městech a brzy se stane nezbytnou i v našem regionu. Použijete je jako projektanti, zadavatelé nebo správci území.

Workshop povedou zkušení projektanti systémů modrozelené infrastruktury ze Švédska. Seznámí vás s principy MZI. Přiblíží vám, jak se modrozelená infrastruktura strategicky plánuje v městském měřítku a jak ji navrhovat v uličním městském prostoru. V terénu s lektory projdete modelové území, pod jejich vedením jej analyzujete a poté v učebně navrhnete soubor adaptačních řešení, které do prostoru začleňují prvky MZI. Modelové území v centru Prahy vybíráme s lektory a kanceláří Krajiny a Zelené infrastruktury, IPR Praha. Kurz bude vyučován v anglickém jazyce bez tlumočení.  

Program

První den (9-17 hodin, včetně přestávky na individuální oběd)
Zahájení, představení účastníků
Teoretická část: Úvod do modrozelené infrastruktury, plánování modrozelené infrastruktury – jak ji decentralizovat a propojit v městském prostoru, úvod k modelovému území v Praze
Krok za krokem metodika k tvorbě modrozelené infrastruktury
Praktická část: Návštěva a analýzy modelového území v Praze
Druhý den (9-17 hodin, včetně přestávky na individuální oběd)
Praktická část: Tvorba návrhu pod vedením lektorů ve skupinách (ruční skicování), příprava k prezentaci
Prezentace návrhů jednotlivých skupin
Prohloubení znalostí a sdílení zkušeností s technologií uličního dešťového záhonu a uličního stromového prvku s využitím strukturního substrátu s biouhlem a podpovrchové porézní vrstvy

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 28.3.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Plánování a navrhování modrozelené infrastruktury – 4/2019 2020-01-19

Objednat

Člen SZKT

4600 Kč

Nečlen SZKT

5600 Kč
Pro koho je akce určena
  • Krajinářští architekti, architekti, urbanisté
  • správci zeleně a další pracovníci úřadů
  • vodohospodáři, akademičtí pracovníci…
Místo konání

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1