Pozemkové úpravy a krajinné plánování – 1/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA!

Seminář   21.1.2020   Ing. Klára Salzmann, Doc. Ing. Alena Salašová, Ph.D., Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., Ing. Radek Dlouhý, Ing. Zdeněk Jahn a další

Objednat Pozemkové úpravy a krajinné plánování – 1/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Krajina je naším základním životním prostorem. V krajině probíhají všechny naše aktivity – v krajině žijeme, pracujeme, odpočíváme – je to zdroj všech základních surovin, potravin, ale také vody, vzduchu…Dnes již víme, že krajinou se musíme zabývat jako celkem a také víme, že musíme hledat společná řešení. Zemědělská krajina představuje 54 % území České republiky.

Pozemkové úpravy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů krajinného plánování, jsou obrovským přínosem nejen pro majitelé pozemků, ale i pro obce. Jejich prostřednictvím dochází k vyřešení často složitých vlastnických vztahů, které brání racionálnímu hospodaření vlastníků půdy, ale i realizaci veřejně prospěšných opatření či staveb, mezi které patří polní a lesní cesty, protipovodňová a protierozní opatření nebo výsadba zeleně.

Organizační informace

Snížená cena pro členy ČMKPÚ (vyberte možnost pro členy SZKT).

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15.1.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Pozemkové úpravy a krajinné plánování – 1/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA! 2020-02-10

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost
  • krajinářské architekty
  • projektanty pozemkových úprav a vodohospodářských úprav
  • úředníky, starosty obcí a další