Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu – 8/2021 – ZRUŠENO!

Workshop   28. 8. 2021   Jindřich Pražák; Hana Kaplanová, DiS. (Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP – ROVS/3290/PRE/2014)

Objednat Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu – 8/2021 – ZRUŠENO!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Na kurzu Vás seznámíme s aktuálními bezpečnostními předpisy a nařízeními, které se týkají práce s ruční řetězovou motorovou pilou při práci v koruně stojícího stromu. Po krátkém teoretickém úvodu se přesuneme do terénu, kde proběhne ukázka správného a bezpečného použití motorové pily v koruně stromu a nácvik různých typů řezu.

Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. 

Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Kapacita je omezena na 8 účastníků.

Program

Podle současné legislativy všichni uživatelé motorových pil s horní rukojetí musí projít  školením speciálně zaměřeným na použití těchto pil (viz. Nařízení vlády č339/2017 Sb. a návod k obsluze)

Na kurzu Vás seznámíme s aktuálními bezpečnostními předpisy a nařízeními, které se týkají práce s ruční řetězovou motorovou pilou při práci v koruně stojícího stromu. Po krátkém teoretickém úvodu se přesuneme do terénu, kde proběhne ukázka správného a bezpečného použití motorové pily v koruně stromu a nácvik různých typů řezu. Prakticky také probereme správnou údržbu motorové pily a techniku broušení řetězu.

Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. 

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

  • Legislativní rámec práce s motorovou pilou pro stromolezce, povinné osobní ochranné pomůcky
  • Zaujmutí bezpečné pracovní polohy, odpovídající OOP
  • Startování motorové pily v koruně stromu
  • Technika řezu z pohledu bezpečnosti a efektivity práce

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky na účastníky kurzu: stromolezecké vybavení pro výstup a práci v koruně odpovídající současným bezpečnostním požadavkům – lezecký set, výstupový set, lékárnička, motorová pila s horní rukojetí (např. MS192T apod.), helmu, ochranu zraku a sluchu, pracovní rukavice, obuv a kalhoty s ochranou proti proříznutí motorovou pilou. Účastníci, kteří nebudou mít odpovídající OOP se budou účastnit praktických nácviků pouze jako přihlížející, o vhodnosti a úplnosti potřebných OOP rozhoduje lektor!  V případě nejasností ohledně potřebného vybavení nás kontaktujte.

Garant programu za SZKT: Jindřich Pražák

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 24. 8. 2021. V tomto případě není možné platit na místě!

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu – 8/2021 – ZRUŠENO! 2021-08-27

Objednat

Člen SZKT

2300 Kč

Nečlen SZKT

2800 Kč
Pro koho je akce určena
  • pro zkušené stromolezce
  • pro zájemce o zkoušku ETW
Místo konání

Žďár nad Orlicí