Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu – 6/2019

Workshop   13.6.2019   Jindřich Pražák, Hana Kaplanová, DiS.

Objednat Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu – 6/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Podle současné legislativy všichni uživatelé motorových pil s horní rukojetí musí projít  školením speciálně zaměřeným na použití těchto pil (viz. Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. a návod k obsluze)

Na kurzu Vás seznámíme s aktuálními bezpečnostními předpisy a nařízeními, které se týkají práce s ruční řetězovou motorovou pilou při práci v koruně stojícího stromu. Po krátkém teoretickém úvodu se přesuneme do terénu, kde proběhne ukázka správného a bezpečného použití motorové pily v koruně stromu a nácvik různých typů řezu. Prakticky také probereme správnou údržbu motorové pily a techniku broušení řetězu.

Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na mezinárodní certifikaci ABA úroveň A2 (www.aba-skills.com).

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

  • Legislativní rámec práce s motorovou pilou pro stromolezce, povinné osobní ochranné pomůcky
  • Zaujmutí bezpečné pracovní polohy, odpovídající OOP
  • Startování motorové pily v koruně stromu
  • Technika řezu z pohledu bezpečnosti

·         Technika řezu z pohledu efektivity práce

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky na účastníky kurzu: stromolezecké vybavení pro výstup a práci v koruně odpovídající současným bezpečnostním požadavkům – lezecký set, výstupový set, lékárnička, motorová pila s horní rukojetí (např. MS192T apod.), helmu, ochranu zraku a sluchu, pracovní rukavice, obuv a kalhoty s ochranou proti proříznutí motorovou pilou. Účastníci, kteří nebudou mít odpovídající OOP se budou účastnit praktických nácviků pouze jako přihlížející, o vhodnosti a úplnosti potřebných OOP rozhoduje lektor!  V případě nejasností ohledně potřebného vybavení nás kontaktujte.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 7.6.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na     kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu – 6/2019 2020-01-15

Objednat

Člen SZKT

2300 Kč

Nečlen SZKT

2800 Kč
Místo konání

Žďár nad Orlicí