Právní aspekty ochrany významných krajinných prvků (VKP) – 6/2019

Seminář   11.6.2019   JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph. D.

Objednat Právní aspekty ochrany významných krajinných prvků (VKP) – 6/2019

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí

 1. VKP, obecná definice v ZOPK, VKP ve zvláště chráněných územích (výklad výkladové komise ministra žp), spory o naplnění obecné definice v případě konkrétního VKP ze zákona, spory o vztah definic VKP ze zákona k případným definicím obdobných pojmů v jiných zákonech (vodní tok, rybník, les) a jejich řešení podle judikatury 
 2. VKP ze zákona a VKP registrované, shodný ochranný režim (zejména § 4 odst. 2 ZOPK), kompetence OOP ve vztahu k VKP
 3.  Řízení o registraci VKP, účastníci řízení, nenutnost souhlasu vlastníka (rozsudek)
 4. Judikatura k otázce potřeby závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do VKP
 5. Kdy se závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 ZOPK vydává formou závazného stanoviska podle § 149 správního řádu a kdy formou správního rozhodnutí
 6. Náležitosti žádosti o závazné stanovisko k zásahu do VKP
 7. Vodní zákon a zásahy do VKP
 8. Sankční koncovka – přestupky vůči VKP podle ZOPK, prokázání škodlivosti zásahu (hojná judikatura), event. trestný čin
 9. Další judikatura k VKP – otázka (ne)možnosti vydat závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 ZOPK dodatečně, judikatura k otázce výjimečného vydává aktů orgánu ochrany přírody „dodatečně“ (např. povolení k šíření nepůvodních druhů podle § 5 odst. 4 a 5 ZOPK)
 10. Diskuse nad konkrétními dotazy účastníků semináře

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 1.6. 2019. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, nebo emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Právní aspekty ochrany významných krajinných prvků (VKP) – 6/2019 2020-01-15

Objednat

Člen SZKT

1190 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

560 Kč

Nečlen SZKT

1800 Kč

Nečlen SZKT - student

900 Kč
Pro koho je akce určena
 • krajinářské architekty a projektanty
 • odborné pracovníky státní správy a samosprávy
 • správce zeleně, majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
 • zájemce o autorizaci A.3
 • technický dozor investora
 • učitele odborného školství, studenty odborných škol
Místo konání

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1