Provozně nebezpečné dřevokazné houby – 6/2018

Seminář   28.6.2018 čtvrtek (09.00 - 16.00 hodin)   Ing. Jiří Rozsypálek

Objednat Provozně nebezpečné dřevokazné houby – 6/2018

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Fytopatolog, LDF MENDELU

Program

Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.

Kurz bude rozdělen do tří částí. V první části budou představeny základní postupy a pomůcky pro provádění fytopatologického průzkumu v arboristické praxi (dotace cca 1 hodiny). Ve druhé části budou účastníci seznámeni se základy stresové ekologie dřevin a fyziologií a biologií dřevních hub.  Na příkladech bude vysvětlena výživa, pronikání infekce a ekologie dřevních hub (dotace cca 2 hodiny). V poslední části budou jednotlivě probírány nejdůležitější druhy dřevních hub s významným vlivem na provozní bezpečnost a zdravotní stav stromů ve městském prostředí (dotace cca 2 hodiny). Účastníci kurzu získají informace jak v praxi bezpečně poznat jednotlivé druhy provozně nebezpečných dřevních hub, jaké ohrožení vyplývá z přítomnosti konkrétní houby na daném hostiteli a jaká opatření bude třeba provést pro zajištění provozní bezpečnosti hostitelské dřeviny.

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypálek, soudní­ znalec v oblasti posuzování­ dřevin

Seminář je určen především pro: krajinářské architekty a projektanty, odborné pracovníky státní správy,  technický dozor investora, majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem, učitele odborného školství a studenty odborných škol

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 10.6.2018. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Provozně nebezpečné dřevokazné houby – 6/2018 2020-07-20

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.