Řez keřů, růží a lián – 2/2022

Workshop   23. - 24. 2. 2022   Ing. Martin Vlasák, Ph.D.

Objednat Řez keřů, růží a lián – 2/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Po studiu Vysoké školy zemědělské v Brně, oboru Zahradnická výroba nastoupil v roce 1991 jako technik v Botanickém ústavu ČSAV v Praze. V letech 1992 – 1994 pracoval v Koniferových školkách v Žehušicích jako vedoucí oddělení. Od roku 1994 – 1998 byl vedoucím okrasných školek firmy Jena v Úholičkách. Od roku 1998 do 2012 byl učitelem odborných předmětů na VOŠZa a SZaŠ Mělník a podílel se také na spolupráci této školy s ČZU Praha. V roce 2008 obhájil doktorskou práci na téma Využití růží sekce Gallicanae v současné sadovnické praxi. Nyní působí ve firmě Jena.

Dvoudenní workshop s omezeným počtem účastníků věnovaný řezu keřů, růží a lián s teoretickou a praktickou částí během obou dvou dnů.

Náplní workshopu pro první den bude péče o keře, jmenovitě výsadba a řez. Bude představeno dělení keřů, ze kterého vyplývají praktické postupy při jejich pěstování. Budou popsány jednotlivé techniky a technologie řezu.

Druhý den budou samostatně řešeny dřevité liány a růže. V případě růží budou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými pěstitelskými skupinami a vlivem původních rodičů.

Celá problematika bude také představena v exteriéru s praktickými ukázkami a možností vlastní práce pod vedením lektora.

Je nutné mít teplé pracovní oblečení, obuv, vlastní nůžky…

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15. 2. 2022. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Uvedená cena je za oba dva dny workshopu; v místě bude zajištěno malé občerstvení, káva, čaj a k dispozici budou také skříňky na náhradní oblečení. Nebude klasická přestávka na oběd, je třeba si vzít větší svačinu.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou,
  • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Řez keřů, růží a lián – 2/2022 2022-02-25

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
  • správce zeleně ve službách měst a obcí
  • zaměstnance realizačních firem
  • všechny, kteří pravidelně provádějí péči o zeleň
Místo konání

Dendrologická zahrada v Průhonicích, Za dálnicí 146, Průhonice