Rhododendrony a azalky- 5/2022

Seminář   17. 5. 2022   Mgr. Michal Severa

Objednat Rhododendrony a azalky- 5/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Vystudoval odbornou biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 2007 pracuje ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v Průhonicích, kde pokračuje v již tradičním šlechtitelském programu zaměřeném na rododendrony a azalky, současně je také kurátorem místní sbírky těchto dřevin. Je autorem a spoluautorem několika původních průhonických odrůd.

Mezi kvetoucími rostlinami patří rod Rhododendron L. mezi jeden vůbec z druhově nejbohatších. V českém botanickém názvosloví je pro tyto dřeviny užíván název pěnišník, v zahradnické obci jsou pak běžně užívána také jména rododendron, azalka, případně azaleodendron či rojovník. Už nejednoznačný přístup k pojmenování těchto rostlin ukazuje na to, o jak nesmírně vzhledově variabilní dřeviny v součtu jde. Odlišné druhy pěnišníků rostou v různých biotopech od hladiny moře po hřebeny hor, od nížin až nad hranici lesa, od tropického rovníkového pásma až po arktickou tundru. Vysoká diverzita druhů je pak důležitá nejen pro jejich evoluční vývoj, ale také pro šlechtění. Řada odrůd pěnišníků zdomácněla v našich zahradách a parcích, kde se staly nepostradatelnou součástí výsadeb. Nyní se pokusíme tyto dřeviny blíže představit jak v rámci přednášky, tak i během exkurze po Dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Tematické okruhy:

 • Rod Rhododendron po botanické a systematické stránce – členění, charakteristika a vlastnosti
 • Nároky na pěstování, možnosti využití určitých skupin v péči člověka
 • Množení pěnišníků
 • Diverzita druhů a odrůd – šlechtění pěnišníků v kultuře
 • Průhonické šlechtění
 • Genofond pěnišníků ve VÚKOZ, v.v.i.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 9. 5. 2022. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

 

150 150 Rhododendrony a azalky- 5/2022 2022-05-17

Objednat

Člen SZKT

1350 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

700 Kč

Nečlen SZKT

2150 Kč

Nečlen SZKT - student

1075 Kč
Pro koho je akce určena
 • Krajinářské architekty a projektanty
 • Správce zeleně
 • Zaměstnance odborných firem...
Místo konání

Dendrologická zahrada Průhonice, Za dálnicí 146, Průhonice