Rok s dendrologií 2022

Cyklus je akreditován pod číslem: AK/PV-280/2018

Akreditovaný seminář   12. 5. 2022   Ing. Josef Souček

Objednat Rok s dendrologií 2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

OSVČ v oboru zahradní a krajinářská tvorba, poradce, konzultant, absolvent oboru Zahradní a krajinářská architektura na ZF MENDELU, vyučující na vysoké škole, lektor odborných přednášek a seminářů

Celoroční cyklus čtyř workshopů „Rok s dendrologií“ (12. 5.; 25. 8.; 22. 9.; 10.11. 2022)

Číslo akreditace: AK/PV-280/2018

Termíny workshopů jsou ve všech ročních obdobích vybrané tak, aby obsáhly celé spektrum sortimentu vždy při projevu jejich nejvýraznějších aspektů.

Program seznamuje účastníky s kompletním sortimentem dřevin (cca 100 rostlin během jednoho workshopu), učí jejich determinaci, seznámí s jejich nároky a způsoby použití. Dle termínů přednášek je akcentován estetický účinek dřevin v určitém období roku.

 • Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin, možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky.
 • Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu (cca 2 h teoretická přednáška uvnitř a 4 h praktických ukázek s odborným výkladem venku v terénu), důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami.
 • Koncepce nízkého počtu 20 účastníků zajistí individuální přístup a to hlavně během praktické části s ukázkami v terénu.
 • V závěrečné zimní části bude věnován prostor také determinaci především listnatých stromů v bezlistém stavu, ale i jehličnanů.

Program

Program celého cyklu

1) Jaro – dřeviny s převládajícím jarním efektem

Termín: 12. 5. 2022, 9.00 – 17.00 h

 • Květy, rašení, výhony
 • Fenologie dřevin
 • Růstové charakteristiky
 • Hlavní rozpoznávací znaky
 • Nároky a způsoby použití
 • Novinky sortimentu

2) Léto – dřeviny s převládajícím letním efektem

Termín: 25. 8. 2022, 9.00 – 17.00 h

 • Květy, olistění
 • Fenologie dřevin
 • Růstové charakteristiky
 • Hlavní rozpoznávací znaky
 • Nároky a způsoby použití
 • Novinky sortimentu

3) Podzim – dřeviny s převládajícím podzimním efektem

Termín: 22. 9. 2022, 9.00 – 17.00 h

 • Olistění, podzimní vybarvení, plody
 • Fenologie dřevin
 • Růstové charakteristiky
 • Hlavní rozpoznávací znaky
 • Nároky a způsoby použití
 • Novinky sortimentu

4) Zima – jehličnany a dřeviny s převládajícím zimním efektem

Termín: 10. 11. 2022, 9.00 – 17.00 h

 • Olistění, plody a další specifika
 • Fenologie dřevin
 • Růstové charakteristiky
 • Hlavní rozpoznávací znaky v bezlistém stavu + jehličnany
 • Nároky a způsoby použití
 • Novinky sortimentu

Organizační informace

Přihlášení: Přihlášení je možné pouze na celý cyklus! Přihlaste se nejlépe do 12. 4. 2022. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

POZOR – Úředníci, kteří budou požadovat potvrzení o absolvování podle zákona, musí být přítomni na všech dílech cyklu, aby jim potvrzení mohlo být vystaveno!

V ceně je také káva, čaj a malé občerstvení.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Budeme se řídit platnými protiepidemickými pravidly v termínech konání.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

150 150 Rok s dendrologií 2022 2022-05-12

Objednat

Je nám líto, ale kapacita akce je již naplněna.

Pro koho je akce určena
 • Úředníci územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících (úředníci městského úřadu, magistrátu statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy) a podílející se na výkonu správních činností na úseku správy městské zeleně. Podle vnitřního organizačního uspořádání se jedná o pracovníky různých odborů, nejčastěji odborů životního prostředí, stavebních odborů a odborů správy majetku. Cílová skupina zahrnuje i vedoucí zaměstnance těchto odborů a jejich příslušných oddělení.
 • Zahradní a krajinářské architekty/architektky
 • Arboristy
 • Zaměstnance a vedoucí pracovníky odborných firem ...
Číslo akreditace:

Číslo akreditace: AK/PV-280/2018

Místo konání

Dendrologická zahrada Průhonice