Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úprav – 2/2020

Seminář   4.2.2020   Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut

Objednat Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úprav – 2/2020

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále lektoři upozorní na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci různých dotačních programů.

Další novinkou tohoto semináře je nabídka možného položkového rozpočtování zahradnických a krajinářských prací tak, aby byly pro zadavatele zakázek srozumitelnější a snazší k následné (zpětné) kontrole.  Námi nabízená struktura položkových rozpočtů by měla usnadnit i práci rozpočtářům v zahradnických firmách, které zakázky naceňují a soutěží o ně.

Součástí programu bude také možnost diskuse na konkrétní Vaše dotazy. 

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 25.1.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úprav – 2/2020 2020-02-11

Objednat

Člen SZKT

1190 Kč

Člen SZKT - mimoř./student

560 Kč

Nečlen SZKT

1800 Kč

Nečlen SZKT - student

900 Kč
Pro koho je akce určena
  • Seminář je určen: krajinářským architektům, projektantům
  • úředníkům státní správy a samosprávy
  • zaměstnancům firem, které realizují výsadbu či následnou péči
Místo konání

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1