Rybník jako významný krajinný prvek- kvalita rybničních vod z pohledu ochrany přírody a možnosti šetrného přístupu v rybničním hospodaření

Seminář   Termín bude vypsán dle zájmu   RNDr. Richard Faina

Objednat Rybník jako významný krajinný prvek- kvalita rybničních vod z pohledu ochrany přírody a možnosti šetrného přístupu v rybničním hospodaření

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

znalec v oblasti rybniční hydrobiologie, zabývající se obnovou rybničních ekosystémů a rybničním hospodařením šetrným k přírodě

Tento zcela nový seminář volně navazuje na předcházející akce tematicky zaměřené na problematiku vodního režimu v krajině.

Tématem přednášek bude vliv rybničního hospodaření na kvalitu vod, použití krmiv, hnojení a aplikace dalších závadných látek na rybnících, snížení druhové rozmanitosti rybničních ekosystémů, problematika eutrofizace vod a pod. Seminář zodpoví i to, jaké jsou možnosti produkce ryb respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity. Součástí semináře bude i navazující odpolední exkurze v terénu, která doplní výklad modelovými příklady na rybnících v blízkém okolí.


Přednášející klade důraz na prostor pro případnou diskusi a možnost zodpovězení aktuálních otázek, které  souvisejí s tímto tématem.
Seminář je vhodný zejména pro úředníky státních správ a samospráv zajišťujících agendu na úseku ochrany přírody a vodního hospodářství, pro krajinářské architekty a projektanty i pro vlastníky rybníků, kteří chtějí hospodařit způsobem šetrným k přírodě.

150 150 Rybník jako významný krajinný prvek- kvalita rybničních vod z pohledu ochrany přírody a možnosti šetrného přístupu v rybničním hospodaření 2020-02-15
Pro koho je akce určena
  • úředníky státních správ a samospráv zajišťujících agendu na úseku ochrany přírody a vodního hospodářství
  • pro krajinářské architekty a projektanty
  • vlastníky rybníků a zájemce o tuto problematiku